Pressmeddelande -

Energieffektiviseringsföretag prisas av EU

Emotron AB, Helsingborg, som levererar och tillverkar utrustning för styrning av elektriska motorer, har tilldelats Motor Challenge Award 2008. Priset delades ut onsdagen den 19 november vid en internationell workshop i Wroclaw, Polen. Energimyndigheten har som ansvarig nationell organisation för Motor Challenge Programme nominerat Emotron till priset.

- Programmets stödpartner (endorsers) har en viktig roll med att informera om MCP och dess verktyg i kontakterna med företagen, säger Glenn Widerström, handläggare på Energimyndigheten.

Det är för sina insatser i den här rollen som svenska Emotron AB tilldelats MCP Award 2008 av EU. Emotron har vid mässor och konferenser, i tidskriftsartiklar och vid kundmöten missionerat om energieffektivisering och framhållit MCP som ett stöd till att få till stånd energieffektivisering.

Uppemot 70 procent av industrins elanvändning används för drift av elmotorer. Det motsvarar 30 procent av all elanvändning i Europa. Exempel har visat att mellan 30 och 50 procent av den el som används till pumpar, fläktar, kompressorer skulle kunna sparas genom förbättrad drift och underhåll eller investering i effektivare motorsystem. En effektivisering med 30 procent inom EU motsvarar en minskad elanvändning i Europa med 200 TWh vilket nästan är fyra gånger mer än den totala elanvändningen inom svensk industri.

EU-kommissionen har initierat Motor Challenge Programme (MCP) för att hjälpa företag spara energi genom att sprida kunskap och verktyg om effektivisering av motordrivna system.

Fakta

Emotron mottar utmärkelsen vid en internationell workshop i Wroclaw, Polen, den 19 november 2008. Workshopen hålls i samband med mässan Protech '08.

http://www.eva.ac.at/service/veranst/motor2008.htm

http://www.targi-protech.pl/protech08/en/index.php

Företag som använder motordrivna system kan delta i Motor Challenge som partner. Leverantörer av system eller komponenter kan delta som stödpartner.

I Sverige administreras programmet av Energimyndigheten.

Ämnen

  • Miljö, energi

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Från 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i EU:s alla medlemsländer. Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i vår verksamhet. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter, och vilka rättigheter du har.

Kontakter

Ola Westberg

Presskontakt Presschef 016-544 23 99

Energimyndighetens pressfunktion

Presskontakt 016-544 23 99