Pressmeddelande -

Energimyndigheten satsar på småskaliga kraftvärmeanläggningar

Energimyndigheten beviljar 4 900 000 kronor i affärsutvecklingslån till företaget Meva Innovation ABs för utveckling av småskaliga kraftvärmeanläggningar baserade på förgasning av biobränslen.

– Det finns en nationell och internationell efterfrågan av kostnadseffektiv och småskalig biobaserad kraftvärmeproduktion. Potentialen för sådana anläggningar bedöms som stor och målsättningen med stödet är att utveckla företaget kring teknik, produktion, leverans, försäljning och service så de ska vara tekniskt och kommersiellt förberedd att möta marknaden, säger Erik Olsson, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Meva Innovations teknik för att generera kraftvärme kan användas i många olika applikationer. I Norden är behovet stort att i fjärrvärmenät förbättra distributionen av värme till ytterområdena, vilket kan ske med decentraliserad värmeproduktion. Fjärrvärmeproducenten kan förutom värme även producera el i sin anläggning och använda elen för eget bruk eller sälja till elnätet. I industriella applikationer som t.ex. träbearbetande industrin, kan restprodukter användas som bränsle till systemet, vilket därmed kan göra kunden självförsörjande på både el och värme. Intresse för tekniken finns också på många marknader i Europa, Nordamerika och Asien.

– Energimyndigheten har sedan 2009 bidragit till utvecklingen av tekniken genom forskningsstöd för att bygga en pilotanläggning i Piteå. Resultaten från denna visar att tekniken fungerar och ger en tillräckligt ren syntesgas för motordrift. Det pågår nu ett forskningsprojekt för att i pilotanläggningen testa teknikens möjligheter även för andra bränslen än träpellets, säger Anders Johansson på Energimyndighetens teknikavdelning.

Tekniken går ut på att producera högvärdig syntesgas för drift av gasmotor eller alternativt gasturbin för produktion av el. Värmeproduktionen tas från överskottsvärme i process och gasmotor. Systemet ska byggas i storlekar mellan 1-10 elektriska megawatt och 2–20 termiska megawatt.

Företaget består av Håkan Holmberg, VD, med stor erfarenhet inom industriella installationsprojekt och bakgrund från Wahlgrens Ingenjörsbyrå, Harry Johansson, tf. teknisk chef och ägare av Envibat AB som är specialiserade på industriell rökgasrening samt rening av andra industriella gaser, Ole Selander, affärsutvecklare, tidigare projektchef för gasturbinanläggningar, säljansvarig för rehabilitering av kraftverk främst i Asien och Bo Lingebrant, projektchef, tidigare Senior Project Manager och chef på Perstorp Engineering och Perstorp Speciality Chemicals AB.

Erik Olsson 016-544 20 29
Anders Johansson 016-544 22 86
Ola Westberg, pressekreterare 016-544 20 36

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • erik olsson
  • biobränslen
  • meva innovation ab
  • elnätet
  • applikationer

Kontakter

Ola Westberg

Presskontakt Presschef 016-544 23 99

Energimyndighetens pressfunktion

Presskontakt 016-544 23 99