Pressmeddelande -

Energimyndigheten stöder utvecklingen av Volvokoncernens framtida lastbilar

Energimyndigheten stöder Volvokoncernens projekt gällande utveckling av framtidens energieffektiva lastbilar. Målet är att ta fram en lastbil för fjärrtransporter med upp till 50 procents förbättrad transporteffektivitet.

Energimyndigheten har beviljat Volvokoncernen stöd till projektet Volvo Energieffektivt Fordon. Projektets första etapp delfinansieras av Energimyndigheten med 9,3 miljoner kronor. Projektet ingår i FFI-programmet, som är ett samarbete mellan Svenska staten och fordonsindustrin, men är också del av ett femårigt internationellt samarbete  inom ramen för Sveriges energiforskningsavtal med USA. Det motsvarande projektet som Volvokoncernen genomför i USA samfinansieras med US Department of Energy, DoE.

– Det fortsatta stödet gör det möjligt att nå de högt satta miljömålen i projektet. Det täcker in hela fordonet, från drivlina och motor till aerodynamik och rullmotstånd där målet är att utveckla framtidens lastbil, säger Peter Kasche vid Energimyndigheten.

Projektens övergripande mål är att förbättra transporteffektivitet för tunga lastbilar i Nordamerika och Europa med 50 procent mätt i ton-miles per gallon jämfört med fordon utrustade med US07-respektive Euro05-motorn. Transportsektorns utsläppsandel avseende växthusgaser förväntas öka i framtiden samtidigt som kraven på minskade utsläpp från hela samhällssektorn förstärks.

– Transportindustrin har ett särskilt ansvar och det här forsknings- och utvecklingssamarbetet har stor betydelse för vårt arbete med att ta fram den teknologi och de fordon som både våra kunder och samhället i stort behöver, säger Michael Balthasar, projektledare Volvo Technology.

Kontakt:
Peter Kasche, Energimyndigheten, telefon 016-544 20 91
Michael Balthasar, Volvo Technology, telefon 031-322 09 92

Om FFI:

FFI, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, är ett samarbete mellan staten (VINNOVA, Trafikverket och Energimyndigheten) och fordonsindustrin (Scania, AB Volvo, Volvo Personvagnar, Saab Automobile och FKG) om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet. Satsningen omsätter årligen 1 miljard kronor, varav hälften är offentliga medel.

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • energieffektiva lastbilar
  • volvo energieffektivt fordon

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Från 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i EU:s alla medlemsländer. Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i vår verksamhet. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter, och vilka rättigheter du har.

Kontakter

Ola Westberg

Presskontakt Presschef 016-544 23 99

Energimyndighetens pressfunktion

Presskontakt 016-544 23 99