Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Energiutblick 2012, Nordens största energikonferens går av stapeln

Den 13-15 mars 2012 arrangerar Energimyndigheten Energiutblick för andra gången på Svenska Mässan i Göteborg. Det handlar om alltifrån ny utveckling inom vindkraften, energismart boende och innovationsteknik, till de senaste el-cyklarna. Till konferensen väntas deltagare från stora delar av näringslivet, från myndigheter och akademi, och likaså flera representanter från internationella organisationer.

Utöver själva konferensen erbjuder Energiutblick 2012 både monterutställning, studiebesök, utökade mötesmöjligheter och mingel. Anna Karin Hatt, IT- och energiminister och Bo Diczfalusy, Director of Sustainable Energy Policy and Technology vid International Energy Agency, är två av inledningstalarna vid årets stora energikonferens.

Årets arenor är:
Energi och marknad

Utvecklingen på el- och värmemarknaderna, tillgång på resurser, hållbarhetskriterier och bränslekvalitetsdirektiv, klimatpolicy, samarbetsmekanismer, norsk-svenska elcertifikatmarknaden, mikroproducenter, vattenkraft i Europa.

Effektiv energianvändning

Energieffektivisering globalt, energieffektiviseringsdirektivet, person- och godstransporter, företag och industri, energiförsörjningssituationen i Japan, kommunicera energifrågor, utvärdera insatser, elmätning och aktiva konsumenter, stadsmiljöplanering, belysning och bebyggelse.

Teknik för tillväxt

Tillväxt med världsekonomiskt perspektiv, vindkraft, svensk basindustri, CDM:s möjligheter, fjärrvärme och kyla på export, havsenergi i Norden och Europa, avfallshantering i Sverige och världen.

Framtidens energi

Kärnkraft, Japans erfarenheter och tysk avveckling, vindkraftforskning och teknikutveckling, fossiloberoende fordonsflotta, fordonsteknik på export, biomassa i framtiden, klimatberoende risker i energisystemet, smarta nät för användaren, solkraft, projekt NER300, skolan och framtidens energianvändare.

– Jag ser med spänning fram emot årets Energiutblick. Den bredd av bransch, myndigheter och forskning som möts på Energiutblick borgar för en intressant och lärorik konferens, säger Anna-Karin Hatt.

Om Energiutblick 2012

Energiutblick är en ny mötesplats för aktörer inom energibranschen med fokus på ett hållbart energisystem där ekonomi, miljö och trygghet lyfts fram både nationellt och internationellt. Energiutblick arrangeras av Energimyndigheten 13-15 mars 2012 på Svenska Mässan i Göteborg.  För mer information om konferensen, vänligen besök www.energiutblick.se

Ämnen

Taggar


Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Från 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i EU:s alla medlemsländer. Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i vår verksamhet. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter, och vilka rättigheter du har.

Presskontakt

Ola Westberg

Ola Westberg

Presskontakt Presschef 016-544 23 99
Energimyndighetens pressfunktion

Energimyndighetens pressfunktion

Presskontakt 016-544 23 99