Pressmeddelande -

EU:s utsläppshandel - så påverkas utsläppen - välkommen på pressinformation

Svenska energi- och industriföretag släppte under 2006 ut 500 000 ton mer koldioxid jämfört med år 2005. Det visar den sammanställning av utsläppshandelns resultat som Naturvårdsverket och Energimyndigheten nu färdigställt. Det finns fortfarande ett totalt överskott av utsläppsrätter, överskottet är dock mindre för 2006 än för 2005. Nu finns en första kartläggning av utsläppshandelns effekter på utsläppen per bransch. En rad förändringar och störningar i produktionen inom olika branscher har del i förklaringen till det överskott av utsläppsrätter som finns. Frukostmöte för media Tisdagen den 15 maj kl 08.30 presenteras utfallet av handeln 2006 och en analys av utsläppsutvecklingen per bransch. Vi belyser även läget inför den nästkommande handelsperioden som inleds 2008 och då företagens tilldelning av utsläppsrätter kommer att bli mer restriktiv. Välkommen att ställa frågor till Naturvårdsverkets och Energimyndighetens experter. Se program nedan. Kostnadsfri frukost erbjuds alla deltagare. Anmäl din närvaro till annmarie.sandert@naturvardsverket.se senast måndag den 14 maj. Utsläppen för 2006 för samtliga länder och företag finns på Kommissionens webbplats från den 15 maj, på adressen: http://europa.eu.int/comm/environment/ets/. Information om utsläpp för 2006 och överlämnade utsläppsrätter för svenska företag finns tillgänglig från den 15 maj på www.utslappshandel.se, se under fliken "Aktuellt". För ytterligare information: Fredrik Svartengren, Energimyndigheten, tel: 016-544 22 27 Ulla Jennische, Naturvårdsverket, tel: 08-698 14 73 Anneli Nivrén, presschef, Naturvårdsverket tel: 08-698 13 12, mobil: 070-206 37 27 e-post: anneli.nivren@naturvardsverket.se Lennart Bodén, presschef Energimyndigheten tel: 016-544 20 36 e-post: lennart.boden@energimyndigheten.se Program för pressinformation om utsläppshandel; 15 maj 2007 kl. 8.30 - 9.30 Plats: Naturvårdsverket, Blekholmsterrassen 36 Analys av utsläppens utveckling per bransch, priset på utsläppsrätter och resultat 2006. Fredrik Svartengren/Ulla Jennische Aktuella planer på utvidgning av handelssystemet - förslag till hur flyget kan inkluderas samt nyckelfrågor för handelns utveckling som styrmedel Ingvar Jundén och Ulla Jennische Handelsperioden 2008-2012 svenskt utsläppstak Erik Filipsson 9.30 - Frukost och tid för intervjuer

Ämnen

  • Miljö, energi

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Från 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i EU:s alla medlemsländer. Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i vår verksamhet. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter, och vilka rättigheter du har.

Kontakter

Ola Westberg

Presskontakt Presschef 016-544 23 99

Energimyndighetens pressfunktion

Presskontakt 016-544 23 99