Pressmeddelande -

Inbjudan till pressinformation om utsläppshandel

Den 15 maj ska samtliga EU:s medlemsländer rapportera till EU-kommissionen om den första avräkningen av utsläppsrätter mot faktiska utsläpp som har ägt rum sedan systemet för utsläppshandel startades den 1 januari 2005. Den svenska avräkningen pekar på att utsläppen av koldioxid från svenska företag som omfattas av utsläppshandeln år 2005 var lägre än den genomsnittliga årliga tilldelningen för den första handelsperioden 2005 till 2007. Liknande förhållanden har tidigare rapporterats från flera andra länder inom EU. De uppgifter som har förekommit avseende Sveriges totala utsläpp överensstämmer i allt väsentligt med de ännu preliminära uppgifterna om faktiska utsläpp som myndigheterna fått in av företagen. Energimyndigheten och Naturvårdsverket presenterar den 15 maj slutliga siffror och analys som visar hur svenska företag agerat under det första året med utsläppshandel, ett EU-omfattande och nytt styrmedel för att minska utsläppen av koldioxid från industri och energiföretag. Plats: 08.30- 09.30 Hörsalen St Klara, Klarabergsviadukten 90. Medverkande: Representanter från miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Anmäl ditt deltagande till: Naturvårdsverkets presschef Anneli Nivrén 0702-06 37 27 anneli.nivren@naturvardsverket.se senast ons 10 maj. Frukost ingår. Kontaktpersoner: Mattias Eriksson, Energimyndigheten, 016 544 2173 Ulla Jennische, Naturvårdsverket, 08 698 1472 Mer information om utsläppshandel: www.utslappshandel.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Stockholm

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Från 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i EU:s alla medlemsländer. Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i vår verksamhet. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter, och vilka rättigheter du har.

Kontakter

Ola Westberg

Presskontakt Presschef 016-544 23 99

Energimyndighetens pressfunktion

Presskontakt 016-544 23 99

Relaterade event