Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kvotpliktsmål om 3 TWh svårt att nå för Sverige

Energimyndigheten konstaterar i en rapport till regeringen att ett kvotpliktssystem för energieffektivisering bör, förutom bostäder, service- och industrisektorn, även inkludera transportsektorn för att uppnå målet med systemet. Vidare bör kvotplikten ligga på distributörerna istället för på leverantörerna.

Energimyndigheten lämnar idag en rapport till regeringen över konsekvenser av olika sätt att utforma ett kvotpliktssystem för energieffektivisering. I EU-kommissionens förslag ska medlemsstaterna genomföra årliga energieffektiviseringsåtgärder som motsvarar 1,5 procent av den mängd energi som energibolagen årligen levererar eller distribuerar. För Sverige innebär detta en energieffektivisering på drygt 3 TWh per år.

– I Sverige verkar målet inte kunna uppnås enbart genom åtgärder inom sektorerna bostäder och service samt industri, vilka direktivförslaget bygger på. Om hälften av alla byggnader i hela Sverige renoveras uppnår vi 75 procent av besparingen. För att uppnå 3 TWh är det därför nödvändigt att omfatta andra sektorer, åtminstone transporter, säger Rurik Holmberg vid Energimyndigheten.

En kvotplikt för energieffektivisering bör ligga på distributörerna

I utredningen ingick också att utreda om kvotplikten bör ligga på distributörer eller leverantörer, ifall förslaget blir verklighet i Sverige. Energimyndigheten anser att kvotplikten bör ligga på distributörsledet, det vill säga nätbolagen, men konstaterar att det finns argument både för och emot att lägga den på distributörer eller på leverantörer. På marknaderna för fjärrvärme, naturgas, biogas samt ved och pellets finns ingen klar skillnad mellan distributörer och leverantörer. Därför är det förhållandena på marknaden för el som blir utslagsgivande för var kvotplikten ska läggas.

– I Danmark, där det finns ett kvotpliktssystem, ligger kvotplikten på distributörerna. Ifall man i Sverige lade kvotplikten på leverantörerna skulle det kunna uppstå ett hinder för den gemensamma nordiska elmarknaden, säger Rurik Holmberg.

Om EU-kommissionens förslag

Enligt kommissionens förslag ska alla medlemsstater inrätta ett kvotpliktsystem för energieffektivisering, men öppnar för olika utformning i medlemsländerna.

Kvotpliktsystem syftar till att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Systemet innebär att kvotpliktiga energiföretag uppmuntrar åtgärder hos slutanvändare och får då tillgodoräkna sig beräknad energibesparing. Åtgärdernas effekt beräknas genom schabloner.

Ämnen

Taggar


Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Från 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i EU:s alla medlemsländer. Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i vår verksamhet. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter, och vilka rättigheter du har.

Presskontakt

Ola Westberg

Ola Westberg

Presskontakt Presschef 016-544 23 99
Energimyndighetens pressfunktion

Energimyndighetens pressfunktion

Presskontakt 016-544 23 99

Relaterat material