Pressmeddelande -

Mindre risk för konflikt mellan radarspaning och vindkraft till havs

Det kommer i framtiden bli lättare att acceptera etablering av vindkraftsanläggningar till havs, sett ur Försvarsmaktens synvinkel. Det är resultatet av projektet "Flygprov radar", som nu avslutats. Projektet startade i slutet av 2006 och har bedrivits med stöd från Energimyndigheten på cirka fyra miljoner kronor.

- Resultatet är glädjande. Konflikten mellan att bygga ut den havsbaserade vindkraften och försvarets behov av tillförlitlig radarspaning för att hävda den territoriella integriteten blir allt mindre, säger generaldirektör Tomas Kåberger i en kommentar.

Vindkraftverk till havs kan ställa till problem för signalspaningsutrustning genom att de reflekterar, förvränger och till och med döljer signaler. För vindkraft på land har redan studien "Samverkansgrupp Vindkraft" löst ett flertal svårigheter. Projektet "Flygprov radar" startade i december 2006 och pågått tills nu med målet att undersöka och minska radarkonflikter med havsbaserad vindkraft. Till projektet är en referensgrupp knuten med representanter från vindkraftsamordnarna, branschen, projektörer och experter.

Resultat och slutsatser från projektet presenteras torsdag den 27 november kl. 18.30 på Näringsdepartementet. Försvarsmakten kommer även att praktiskt visa vilka positiva konkreta förändringar projektet har medfört för deras handläggning av vindkraftärenden och hur de nu öppnar upp för en tydligare, enklare och gemensam dialog.

Den som önskar delta anmäler sig till Susanna Widstrand på 070-279 16 77.

Ytterligare information:

Susanna Widstrand, handläggare Energimyndigheten, 016-544 2317, 070-279 16 77. susanna.widstrand@energimyndigheten.se
Per Nordlöf, Försvarsmakten, 08-788 7889, per.nordlof@mil.se,

Ämnen

  • Miljö, energi

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Från 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i EU:s alla medlemsländer. Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i vår verksamhet. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter, och vilka rättigheter du har.

Kontakter

Ola Westberg

Presskontakt Presschef 016-544 23 99

Energimyndighetens pressfunktion

Presskontakt 016-544 23 99