Pressmeddelande -

Minskad energianvändning i småhus tack vare ett varmare 2011

Under 2011 använde ett småhus i genomsnitt 117 kWh per kvadratmeter till uppvärmning och varmvatten vilket är en minskning på 10 kWh jämfört med 2010. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

Totalt användes 33 TWh till uppvärmning och varmvatten i småhus 2011, vilket är en minskning med 2 TWh jämfört med 2010. Minskningen beror till största del på att 2011 var ett varmare år än 2010. I statistiken inkluderas inte upptagen energi från värmepumpar.

I genomsnitt användes 17 300 kWh till uppvärmning och varmvatten i småhus 2011 och energianvändningen var 117 kWh per kvadratmeter. Detta kan jämföras med 2010 då det användes 18 600 kWh per småhus och 127 kWh per kvadratmeter.

Olja för uppvärmning har minskat med 90 procent på 10 år

Oljeuppvärmningen fortsätter att minska, bara 12 000, eller mindre än 1 procent, av småhusen värmdes upp enbart med olja under år 2011.  Sedan 2007 har oljeanvändningen för uppvärmning minskat med 65 procent (från 2,6 TWh till 0,9 TWh). Sedan år 2002 har den minskat från 9 TWh eller med 90 procent.

– Det är glädjande att oljeuppvärmningen har minskat med hela 90 procent de senaste 10 åren. Siffran kommer sannolikt att fortsätta sjunka eftersom det ofta är lönsamt att konvertera till andra uppvärmningsätt. Det innebär minskade koldioxidutsläpp från våra svenska småhus, säger Lars Nilsson vid Energimyndigheten.

Många småhus är utrustade med en värmepump

Nära hälften av landets småhus, 923 000 stycken, beräknas vara utrustade med någon typ av värmepump där luftvärmepumparna är vanligast förekommande. År 2007 beräknades antalet småhus med värmepump till 658 000, antalet har alltså ökat med 40 procent på 5 år.

Om statistiken

År 2011 ingick uppskattningsvis 1 912 000 småhus i den undersökta populationen.

Populationen kan kortfattat sägas utgöras av följande typer av småhus:

  • friliggande en- och tvåfamiljshus
  • rad- och kedjehus
  • helårsbostad med lokaler
  • småhus på lantbruksfastigheter
  • används för permanent boende.

Statistiken baseras på en urvalsundersökning som vänder sig till ca 7000 ägare av småhus. Svarsfrekvensen för undersökningen var 61 procent. Syftet med statistiken är att ge information om uppvärmningssätt, energianvändning och om hur areorna används i det befintliga beståndet av småhus. Statistiken utgör underlag för bland annat energibalanser, nationalräkenskaper och rapportering till Eurostat. Undersökningen har genomförts sedan 1977.

Statistiken är framtagen av Statisticon på uppdrag av Energimyndigheten.

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • småhus
  • energianvändning
  • energimyndigheten

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Kontakter

Ola Westberg

Presskontakt Presschef 016-544 23 99

Energimyndighetens pressfunktion

Presskontakt 016-544 23 99