Pressmeddelande -

Nu blir det mindre elspill när apparater står uppkopplade

Nu ska produkter som är anslutna till nätverk, som digitalboxar hemmaroutrar och tv, bli energieffektivare. Det har EU beslutat för att minska onödig elanvändning.

Energianvändningen för produkter som står i standby och sitter i nätverk får nu krav enligt ekodesign. När till exempel en tv står uppkopplad mot nätet för att kunna ta emot programuppdateringar, finns nu en gräns för hur mycket el den får dra. Produkter som inte klarar dessa krav får inte längre säljas. Tidigare har det bara funnits krav för tv när den är i standbyläge, däremot inte när tv:n står i nätverksläge för att ta emot uppdateringar.

– Den nya lagen gör alltså att energianvändningen minskar för dessa produkter när de inte används för sin huvudfunktion, som till exempel att visa en tv-bild. Förordningen bromsar den snabbt växande elanvändningen i nätverksstandby, säger Johanna Whitlock som bevakar frågan för Energimyndighetens räkning i EU-förhandlingarna.

Andra produkter som har nätverksstandby är modem, nätverksansluten lagring, skrivare, konsumentelektronik och nätverksutrustning.

Kraven för nätverksstandby införs i tre steg, där de första lagkraven för nätverksstandby börjar gälla den 1 januari 2015, och därefter 1 januari 2017 och 1 januari 2019. Dessa nya krav kommer att spara 36 TWh årligen i EU från år 2020.

Vill du veta mer om nätverksstandby, kontakta:

Johanna Whitlock, handläggare på resurseffektiva produkter, 016-544 23 19

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • elanvändning
  • energimyndigheten
  • energismart
  • energi
  • energieffektivare
  • tv

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Presskontakt

Ola Westberg

Presskontakt Presschef 016-544 23 99

Energimyndighetens pressfunktion

Presskontakt 016-544 23 99