Pressmeddelande -

Nu ska mobilladdare bli energisnålare!

Nu ska laddare till mobiltelefoner och bärbara datorer dra mindre el. Det är innebörden av en EU-förordning som Ekodesignkommittén har röstat igenom. Beslutet innebär krav på s.k. externa nätaggregat.

- Kraven på externa nätaggregat beräknas genom beslutet årligen kunna spara 9 TWh el år 2020 inom EU. Sveriges årliga totala elanvändning är - som jämförelse - cirka 150 TWh, säger Mikael Holst på Energimyndigheten.

Studier inför beslutet visar att omsättningen av externa nätaggregat är stor och att de medför stora energiförluster. Förlusterna beror dels på omvandlingsförluster och dels på att många lämnar t.ex. mobil- eller datorladdaren i jacket fast laddning inte pågår.

- Konsumenten behöver inte göra något särskilt för att uppfylla ekodesignkraven. Det är producenterna och återförsäljarna som måste se till att alla nya produkter i affärerna uppfyller ekodesignkraven. De laddare som redan är i bruk får fortsatt användas, säger Mikael Holst.

Produktkrav på externa nätaggregat är den fjärde produktgruppen som Ekodesignkommittén beslutat om. Tidigare i år har krav på standby/offmode-förluster, kontors- och gatubelysning samt på enkla digitalboxar fastställts. Förordningsförslagen granskas nu av parlamentet, innan de kan antas av kommissionen. De krav som är formulerade i förordningarna börjar gälla tidigast ett år efter antagandet och skärps sedan efter hand.

- Företagen bör snarast börja anpassa sig till de kommande ekodesignkraven, så att de hinner ställa om produktionen. I ekodesignförordningarna finns också information om prestanda hos den bästa möjliga teknik som finns idag, säger Lovisa Blomqvist på Energimyndigheten.

Ekodesignkraven är viktiga i EU:s arbete för att uppnå målet med 20 % energieffektivisering och 20 % minskade koldioxidutsläpp till år 2020.

Om ekodesigndirektivet

Direktivet (2005/32/EC) om ekodesign antogs av EU i juli 2005. Direktivet har införts i svensk lagstiftning genom lagen om ekodesign av energianvändande produkter som började gälla i Sverige den 1 maj 2008. Lagen innebär att tillverkarna måste ta hänsyn till energianvändning och andra miljöfaktorer redan när produkten designas och tillverkas.

Direktivet är ett så kallat ramdirektiv som inte innehåller några bindande krav för specifika produkter. Därför pågår nu arbetet med att införa produktkrav i form av EU-förordningar, som blir direkt gällande i varje medlemsland. En produktgrupp måste ha en marknad på minst 200 000 enheter per år inom EU för att omfattas. Detta gäller hela produktgruppen och inte enskilda produkter eller modeller. Energimyndigheten ansvarar för ekodesignarbetet i Sverige och sammanställer synpunkter från företag och organisationer.

Mer information:
Mikael Holst, expert, 016-544 23 75
Lovisa Blomqvist, handläggare, 016-544 22 72

Ämnen

  • Miljö, energi

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Från 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i EU:s alla medlemsländer. Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i vår verksamhet. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter, och vilka rättigheter du har.

Kontakter

Ola Westberg

Presskontakt Presschef 016-544 23 99

Energimyndighetens pressfunktion

Presskontakt 016-544 23 99