Pressmeddelande -

Nytt forum för innovation inom transportsektorn

Energimyndigheten, Trafikverket och Vinnova tar tillsammans med intressenter ifrån näringslivet och akademi initiativet och bildar ett nationellt forum för gemensam strategiutveckling i transportsektorn, för en hållbar samhällsutveckling. Forumet presenterades vid seminariet ”Vägen till hållbar mobilitet” på Almedalsveckan idag.

Om knappt 20 år antas transportvolymerna och antalet resenärer vara 50 procent större än idag. Samtidigt ska transportsystemet vara oberoende av fossila bränslen. Detta riskerar att medföra ytterligare ansträngningar för både transportörer och resenärer – trängsel, förseningar och ökade kostnader. Det ställer också höga krav på vår förmåga att förnya transportsystemet.

Forumet presenterades idag vid ett seminarium under Almedalsveckan i Visby. I början av hösten hålls ett startmöte. Alla transportsektorns intressenter välkomnas att delta i arbetet då det kräver deltagande ifrån alla områden för att lyckas. Urban Karlström har uppdraget att leda arbetet med att etablera och leda forumet. Han har tidigare varit generaldirektör för bland annat VTI och nu senast statssekreterare hos Mats Odell.

”Det är en oerhört spännande utmaning som jag tror har goda förutsättningar att lyckas. Vi kommer att sätta Sverige på kartan som det första landet som bygger ett miljövänligt, kunskapsbaserat transportsystem där alla transportslag verkar tillsammans istället för att konkurrera. Det kommer att ställa stora krav på vår innovationskraft och på vår förmåga att föra in ny kunskap i transportsektorn” säger Urban Karlström.

Under 2009 och 2010 genomförde intressenter i transportsverige under ledning av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, projektet Transport 2030 med syftet att utveckla en målbild för transportsystemet och en plan för hur målet ska kunna nås. Ett av projektets förslag var inrättandet av ett nationellt forum för gemensam strategiutveckling inom transportsektorn. Även Transport-forskningsutredningen lämnade ett liknande förslag.

Målet är att transportsektorns intressenter ska kunna diskutera och skapa samsyn kring transportsystemets utveckling och behov av utbildning, forskning och innovationsåtgärder. Dessutom etableras en plattform för gemensam utveckling av samarbetsformer, affärsmodeller och tekniska lösningar för effektiva och miljövänliga transporter.

För intervjuer finns representanter från myndigheterna m.fl. tillgängliga i Visby under tisdagskvällen, efter att seminariet avslutats ca klockan 18.30.

För kontaktuppgifter:

Information om Forumet, kontakta:
ordförande Urban Karlström, 0761-61 65 03.

Information om Transport 2030, kontakta:
Jonas Sundberg, projektledare, 0734-12 64 32.

Kontaktperson Trafikverket:
Thomas Andersson, pressekreterare, 0243-751 38.

Kontaktperson Vinnova:
Maria Dahl Torgerson, 070-580 4791

Kontaktperson Energimyndigheten:
Magnus Henke, projektledare, 016-544 21 03

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • energimyndigheten
  • trafikverket
  • vinnova
  • almedalsveckan

Kontakter

Ola Westberg

Presskontakt Presschef 016-544 23 99

Energimyndighetens pressfunktion

Presskontakt 016-544 23 99