Pressmeddelande -

Positivt att elbolag inrättar kundombudsmän

Det är positivt att allt fler elbolag inrättar kundombudsmannatjänster. Det stärker konsumentens ställning på den avreglerade elmarknaden vilket är bra för kunderna, marknaden och elbolagen. Den bedömningen gör Energimyndigheten och Konsumentverket gemensamt efter att bl.a. ha träffat några av de nya kundombudsmännen. - Det viktigaste för kundombudsmännen är att de har stora mandat från företagsledningarna att agera, säger Karin Lindell, konsumentombudsman och generaldirektör för Konsumentverket. - Avregleringen av elmarknaden kom till för kunden, men kunden upplever sällan att det är på det viset. Kundombudsmän kan bidra till att ändra på detta. Det är starkt önskvärt att alla elbolag har tillgång till en sådan funktion, för egen del eller gemensamt med andra, säger Håkan Heden, överdirektör på Energimyndigheten Kundombudsmannen ska vara kundens röst in i företaget och arbeta både förebyggande och problemlösande. Gemensamt är att de hanterar svåra kundfrågor som de ordinarie kundtjänsterna och interna reklamationsavdelningarna inte kan eller får lösa. De ska också skapa bättre interna rutiner för att hantera företagens kontakter med kunderna. De fyra kundombudsmännen är Stefan Svensson på Sydkraft, Birgitta Clemensson på Vattenfall, Mikael Ottermo på Öresundskraft och Isabella Glooger på C4. Konsumentverket är den myndighet som övervakar att elbranschens allmänna avtalsvillkor följs. Energimyndigheten utövar tillsyn över nätföretagen och är expertmyndighet på elhandelsfrågor. Bägge myndigheterna har uppdraget att på olika sätt underlätta för kunden på elmarknaden, och har därmed stor nytta av att få kunskap om kundproblem och branschens sätt att hantera dem. Gemensamt står myndigheterna också tillsammans med branschen bakom konsumenternas elrådgivningsbyrå. Ytterligare upplysningar lämnas av: Sylvia Lindell, Konsumentverket, tel. 08-429 05 82 Gunilla Åbrandt, Energimyndigheten, tel. 016-544 2045

Ämnen

  • Miljö, energi

Kontakter

Ola Westberg

Presskontakt Presschef 016-544 23 99

Energimyndighetens pressfunktion

Presskontakt 016-544 23 99