Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket i ny kampanj

Energismart renoverad miljonprogramslägenhet i Ejendahls arena, Leksand 2 – 5 juni.

Kampanjen Renovera energismart och den miljonprogramslägenhet som nu visas för första gången ska skapa intresse, ge kunskaper, få besökaren att se möjligheter och bidra till en utvecklande dialog kring energieffektivisering. Det finns många goda exempel på bra ombyggnader av flerbostadshus med goda resultat och det är viktigt se helheten av en rad åtgärder. I lägenheten finns bland annat exempel på hur man kan halvera energianvändningen i ett flerbostadshus från miljonprogrammet.

Lägenheten visas i Ejendahls arena, Leksand, 2 – 5 juni på The 5th Global Yes Summit – Rework The World. Experter från myndigheterna kommer att finnas på plats hela tiden.

Kampanjen Renovera energismart och lägenheten vänder sig till fastighetsägare och förvaltare av flerbostadshus, byggherrar, tillverkare, leverantörer och installatörer av byggprodukter och olika yrkesgrupper inom byggområdet, energi- och byggkonsulter, arkitekter, plan- och bygghandläggare i kommuner, bransch- och intresseorganisationer och banker kommer att hitta många intressanta nyheter i visningslägenheten.

Bakom kampanjen, som är ett regeringsuppdrag, står Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket. Den ska pågå 4-5 år och besöka stora bygg- och fastighetsmässor i Sverige. I samband med mässorna kommer myndigheterna att ordna konferenser och seminarier för målgrupperna.

Sverige har till år 2020 åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent. För att lyckas krävs åtgärder på många områden, inte minst inom byggande och bostäder. Målet för energieffektivisering i bebyggelsen är att den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler bör minska med 40 procent till år 2020 och med 50 procent till år 2050. För att nå målen behöver den årliga energianvändningen i byggnads- och fastighetssektorn minska med 30 TWh till år 2020 och 75 TWh till 2050. Besparingen till år 2020 motsvarar lika mycket energi som 60 000 normalstora flerbostadshus använder.

De tre myndigheterna visade 2007 – 2009 ett energismart småhus på villamässor över hela landet i en kampanj – Bli energismart!

Mer information:

Sara Winnfors, projektledare Energimyndigheten, telefon 070-333 83 66
Ola Westberg, pressekreterare Energimyndigheten, telefon 016-544 20 36

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • renovera energismar
  • statens energimyndighet
  • energi
  • leksand

Regioner

  • Leksand

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Från 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i EU:s alla medlemsländer. Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i vår verksamhet. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter, och vilka rättigheter du har.

Kontakter

Ola Westberg

Presskontakt Presschef 016-544 23 99

Energimyndighetens pressfunktion

Presskontakt 016-544 23 99