Pressmeddelande -

Pressinbjudan: VIND 2004 - Nationell vindenergikonferens

Mer än 150 deltagare från företag, myndigheter, forskarvärlden och intresseorganisationer samlas under två dagar för att diskutera de högaktuella frågorna om vindkraftens utbyggnad i Sverige - hur, var, när och varför. Media inbjuds att delta. Avsändare: FOI, Energimyndigheten och Chalmers Tekniska Högskola Runt om i Europa sker en omfattande utbyggnad av vindkraft. Frågan om var i Sverige en utbyggnad kan ske berör många. Fram till år 2006 ska därför passande land- och havsområden pekas ut. För- och nackdelar med att etablera vindkraft till havs eller i fjällen utreds för närvarande av såväl lokala och nationella myndigheter som vindkraftprojekterande företag. Föredragen på VIND 2004 kommer att belysa hur vindkraften passar in i vårt lands energisystem och på vilka ekonomiska villkor den kan konkurrera. Konferensen kommer också att tydliggöra vilka frågor som vindkraftsforskning kan och bör ge svar på. I en workshop ges deltagarna också möjlighet att lämna sina synpunkter på vilka frågor som bör prioriteras inom framtida forskning om vindkraft. Flera inslag med internationella utblickar ger perspektiv på den svenska utvecklingen. Läs mer i programmet Konferensen startar tisdagen den 28:e september klockan 9.00. Konferenslokal: SAL RunAn i Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Karta FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, arrangerar VIND 2004 på uppdrag av Energimyndigheten. Detta är den 13:e nationella vindenergikonferensen sedan starten 1984. Kontaktpersoner: Sven-Erik Thor, FOI, 070-772 8786 Ola Carlson, Chalmers, 073-978 7597 Anders Björck, Energimyndigheten, 070-207 4568 Praktiska upplysningar: Ann-Christine Nordin, CTH, 073-079 4365 Åsa Elmqvist, FOI, 070-200 9984 Göran Ronsten, FOI, 070-594 6570

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Ola Westberg

Presskontakt Presschef 016-544 23 99

Energimyndighetens pressfunktion

Presskontakt 016-544 23 99