Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Rätt panna kan minska pelletsanvändningen med 800 kilo per år

Energimyndigheten har gjort det mest omfattande testet hittills av pelletspannor i Sverige. Med den effektivaste pannan i testet kan du minska dina pelletsinköp med upp till 16 procent per år samtidigt som du minskar miljöutsläppen.

Det är stora prisskillnader, men de dyrare pelletspannorna har generellt låga miljöutsläpp och fler finneser som underlättar för dig när du ska elda.

- Med den effektivaste pannan i testet kan du minska dina pelletsinköp med 800 kilo per år samtidigt som du minskar miljöutsläppen, säger Martijn Jansen som är ansvarig för testet vid Energimyndigheten.

I testet har vi också mätt upp utsläppen till miljön. Hur mycket kolmonoxid, oförbrända kolväten, kväveoxider och partiklar som släpps ut via skorstenen när du eldar. Utsläppen påverkar din hälsa och vår miljö, både lokalt och globalt.

- Testet visar att det är stora skillnader i utsläpp. Ett enkelt sätt att minska utsläppen betydligt är att koppla pelletspannan till en ackumulatortank, berättar Martijn Jansen.

För att minska utsläppen är det viktigt att pelletspannan är rätt installerad och intrimmad för att passa ditt hus. Med en ackumulatortank minskar utsläppen markant. Energimyndigheten rekommenderar att du tar in offerter från minst tre certifierade installatörer om du ska installera en pelletspanna eller koppla på en ackumulatortank.

En pelletspanna är speciellt anpassad för pellets och ska inte förväxlas med en oljepanna eller kombipanna som kompletterats med en brännare för pellets. En sådan lösning är vanlig, men är inte lika effektiv och miljöutsläppen blir även högre.

Fakta

  • I Sverige är det ungefär 100 000 hushåll som eldar med pellets.
  • En normalstor villa förbrukar 5-6 ton pellets per år.
  • Pellets är ett förädlat biobränsle och finns i olika storlek, vanligast är 6-8 millimeter i diameter.
  • Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för småskalig uppvärmning. Men det ska ske på rätt sätt och med effektiv utrustning för att utsläppen blir så låga som möjligt.
  • EU-kommissionen har diskuterat ekodesignkrav för pelletspannor i flera omgångar. Ett nytt förslag för omröstning är planerat att skickas ut till sommaren 2014.
Martijn Jansen 016-544 24 39
Anna Carlén 016-544 21 61
Ola Westberg, pressekreterare 016-544 20 36

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Presskontakt

Ola Westberg

Ola Westberg

Presskontakt Presschef 016-544 23 99
Energimyndighetens pressfunktion

Energimyndighetens pressfunktion

Presskontakt 016-544 23 99