Pressmeddelande -

Rätt till elcertifikat återkallas

Energimyndigheten återkallar enligt lagen om elcertifikat godkännande av 47 anläggningar. Dessa har haft dispens för att inkomma med provningsprotokoll som visar att tillförlitligt mätsystem finns. Provningsprotokoll har inte inkommit. Anläggningarna har godkänts för tilldelning av elcertifikat, men då provningsprotokoll inte finns ska Energimyndigheten enligt lag återkalla godkännandet. Det åligger nätägaren att visa att mätsystemet uppfyller föreskrifterna. Anläggningsägarna har möjlighet att inkomma med provningsprotokoll fortlöpande för nytt godkännande. Rapportörer och nätägare som det saknas provningsprotokoll för: se: http://www.stem.se Ytterligare information: projektledare Tord Niklasson 016-544 2056.

Ämnen

  • Miljö, energi

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Från 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i EU:s alla medlemsländer. Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i vår verksamhet. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter, och vilka rättigheter du har.

Kontakter

Ola Westberg

Presskontakt Presschef 016-544 23 99

Energimyndighetens pressfunktion

Presskontakt 016-544 23 99