Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Samlad kunskap om värmepumpar

Nästan vartannat småhus värms idag av en värmepump. Nu har Energimyndigheten för första gången samlat det mesta som är värt att veta om värmepumpar som uppvärmningsform i en och samma rapport.

I rapporten "Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden - Utveckling och konkurrens i ett föränderligt energisystem" ligger fokus på uppvärmningsmarknaden. Än så länge är det nästan uteslutande småhus som använder värmepumpar, även om det finns tecken på att detta delvis är på väg att ändras.

– Trots att det sitter en värmepump i nästan vartannat småhus i Sverige så finns det lite samlad information som tar upp alla de aspekter som berör värmepumparna och deras roll på uppvärmningsmarknaden. Därför ville vi göra den här rapporten, säger Daniel Friberg på Energimyndigheten.

Rapporten går igenom värmepumparnas utveckling och roll på uppvärmningsmarknaden, vilka hinder som finns för installation, relevanta EU-direktiv och regelverk. Dessutom tittar rapporten på marknadssituation och konkurrensaspekter, bidrag till de energipolitiska målen samt presenterar resultat från Sveriges största fältmätning på bergvärmeinstallationer.

Försäljningen av värmepumpar har mattats av

Energimyndighetens årliga bostadsstatistik visar att det fanns cirka 1 138 000 installerade värmepumpar år 2013. Av dessa satt 96 procent i småhus. Försäljningen av värmepumpar ligger fortfarande ganska högt men marknaden har mattats av och försäljningstakten är avtagande.

Förnybar energi från värmepumpar

Värmepumpar bidrar även med en hel del förnybar energi. Under 2013 bidrog de små värmepumparna med 12,34 TWh förnybar energi och de stora värmepumparna i fjärrvärmenäten med 1,78. Figuren visar värmepumparnas bidrag till förnybar energi över tiden, jämfört med andra förnybara energislag.

Förnybar energi från värmepumpar, jämfört med andra förnybara energislag, TWh

Vill du veta mer?

Här kan du läsa rapporten.

Här kan du läsa om värmepumpar som uppvärmningsalternativ.

Här hittar du statistik om uppvärmning i småhus, flerbostadshus och lokaler.

Här kan du läsa mer om EU-kraven på värmepumpar:

Konsumentinformation om energimärkningen av luft-luftvärmepumpar

Ekodesign- och energimärkningskrav på pannor och värmepumpar

Här kan du ta del av våra tester av värmepumpar:

Bergvärmepumpar

Bergvärmepumpar - mätningar i hus

Frånluftsvärmepumpar

Luftluftvärmepumpar

Luftvattenvärmepumpar

Ämnen

Taggar


Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Presskontakt

Ola Westberg

Ola Westberg

Presskontakt Presschef 016-544 23 99
Energimyndighetens pressfunktion

Energimyndighetens pressfunktion

Presskontakt 016-544 23 99

Relaterat material