Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Satsning på energieffektivisering ger stor effekt i den tunga industrin

65 av Sveriges mest energiintensiva företag har kartlagt sin energianvändning och beslutat att genomföra över 700 åtgärder för att effektivisera sin elanvändning med drygt 0,8 TWh. Det motsvarar elanvändningen för drygt 42 000 eluppvärmda villor.

De 65 industriföretagen deltar i andra perioden av Energimyndighetens program för energieffektivisering, PFE. Företagen investerar över 750 miljoner i åtgärderna, som ska genomföras under de närmaste tre åren. Den bransch som effektiviserar mest är massa- och papperstillverkare som står för nästan 70 procent av eleffektiviseringen.

Siffrorna är hämtade från redovisningarna efter två år för de företag som 1 juli 2009 gick med i andra perioden av PFE. För 65 företag är redovisningarna helt klara, vilket är 80 procent av totalt 82 företag. Resultat är något bättre än vid samma tidpunkt under den första programperioden.

– Resultatet visar att PFE sätter energifrågan högt på dagordningen och att det är ett framgångsrikt sätt att hitta lönsamma åtgärder. Företagen genomför en avsevärd energieffektivisering och får ytterligare resurser till sin kärnverksamhet, vilket på ett positivt sätt främjar deras tillväxt och konkurrenskraft, säger Energimyndighetens generaldirektör Andres Muld.

Företagen som deltar i PFE får en skattereduktion, men åtar sig bland annat att genomföra en energikartläggning och att införa ett energiledningssystem.
– Skattereduktionen på 0,5 öre kilowattimmen är för många företag en morot att börja arbeta mer systematiskt med energieffektivisering, säger Thomas Björkman, ansvarig för PFE-programmet på Energimyndigheten.

Om PFE

Företagen inom PFE använder tillsammans 29 TWh el per år (inköpt och egenproducerad). Det är mer än en femtedel av den totala användningen i Sverige och över hälften av industrins användning. Resultaten av den första programperioden 2004-2009 visade att 98 företag efter fem år hade åstadkommit en eleffektivisering på 1,45 TWh vilket var över förväntan.

Ny satsning 2014

EU har ändrat de statsstödsregler som berör PFE, vilket i sin tur betyder ändrade förutsättningarna för att få driva PFE-programmet efter den andra programperiodens slut. Energimyndigheten har därför börjat undersöka vilka möjligheter som det finns för att därefter fortsätta främja svensk industris arbete med energieffektivisering. Företag kan dock till och med årsskiftet 2012/2013 ansöka om att delta i PFE i fem år.
Mer information

, tfn 070-260 70 36

Ämnen

Taggar


Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Från 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i EU:s alla medlemsländer. Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i vår verksamhet. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter, och vilka rättigheter du har.

Presskontakt

Ola Westberg

Ola Westberg

Presskontakt Presschef 016-544 23 99
Energimyndighetens pressfunktion

Energimyndighetens pressfunktion

Presskontakt 016-544 23 99