Pressmeddelande -

Svensk översikt av Cleantechmarknaden

Energimyndigheten presenterar marknadsöversikten Investera i Cleantech 2008 på Stockholm Cleantech Venture Day i dag den 11 november.

- Den är ett försök att ge kunskap och på det sättet stimulera investeringar i området, säger Anneli Eriksson som är chef för avdelningen Affärsutveckling och kommersialisering hos Energimyndigheten. Vi ger en helhetsbild genom att varva saklig statistik med trender, investeringar och de olika styrmedlens politiska påverkan.

Men med rådande finanskris och inför en djup lågkonjunktur - vem vågar då satsa pengar på unga, innovativa företag med affärsidéer inom miljöteknik på energiområdet? Den plötsliga finansiella oron påverkar på kort sikt alla företag som söker riskvilligt kapital. Om den saken tycks det inte råda något tvivel.

- Men på längre sikt är det inte säkert att just Cleantech-företag drabbas lika mycket som andra sektorer, säger Malin Olofsson, affärsutvecklare på Energimyndigheten, som ansvarar för årets marknadsöversikt, som förstås lägger tonvikten på affärsidéer med tydlig energirelevans - ett område som fått namnet CleantechEnergy.

- Vårt uppdrag att stimulera kommersialisering av svenska Cleantech-bolag är långsiktigt och med det globala engagemang som visas för klimatfrågan har ren miljöteknik framtiden framför sig, säger Anneli Eriksson.

Kontakt:
Katarina Bruno, informatör, Energimyndigheten, 016-544 2016
Lennart Bodén, pressekreterare, Energimyndigheten, 016-544 2036

Ämnen

  • Miljö, energi

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Från 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i EU:s alla medlemsländer. Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i vår verksamhet. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter, och vilka rättigheter du har.

Kontakter

Ola Westberg

Presskontakt Presschef 016-544 23 99

Energimyndighetens pressfunktion

Presskontakt 016-544 23 99