Pressmeddelande -

NovaCast USA tar ATAS order

Som marknadsledande inom metallurgisk process kontroll för tillverkning av segjärn befäster NovaCast sin position på den amerikanska marknaden.

NovaCast USA INC, dotterbolag till NovaCast Foundry Solutions, har fått en order på processtyrningssytemet ATAS. Ordern är från American Castings LLC, Pryor, Oklahoma. Affären omfattar installation samt stöd i processutvecklingen under 6 månaders igångkörning. Syftet med investeringen är att förbättra stabiliteten och effektiviteten på den metallurgiska processen i gjuteriet.

American Castings LLC är en del av American Cast Iron Pipe Company (ACIPCO) som i sin tur är en av världens största tillverkare av gjutna rör i segjärn, brandpostar och ventiler för vatten och avlopp, samt stålrör för olja och gas industrin.

 

 

 

 

 

NovaCast Technologies, noterat på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap lista (NCAS B), producerar och marknadsför förädlat gjutgods för framställning av verktyg till karosskomponenter samt programvaror för beredning, simulering och processkontroll, för effektivare produktionsprocesser för den globala fordonsindu­strin och dess underleverantörer. Med Camitotekniken tillverkas gjutgods i ett stycke för framställning av verktyg för formning och pressning av fordonskarosser med en betydligt kortare ledtid än traditionella verktyg. Genom verktygstillverkaren SwePart Verktyg besitter koncernen kompetens inom hela värdekedjan för framställning och försäljning av pressverktyg.

För ytterligare information från NovaCast kontakta Hans Svensson, VD NovaCast Technologies AB,  0705-652 250.

Se även på www.novacast.se

Ämnen

  • Företagande