Pressmeddelande -

SiS ungdomshem satsar på läsande atmosfär

Statens institutionsstyrelse, SiS, får drygt en halv miljon kronor när Kulturrådet delar ut pengar i satsningen Skapande skola. Pengarna ska användas till att arbeta med litteratur och läsförståelse med elever på SiS samtliga 25 ungdomshem.- Vi satsar på att skapa en läsande atmosfär på ungdomshemmen. Forskning har visat att det är en framgångsfaktor som utvecklar elevernas lärande på flera områden, säger Åsa Frodlund som ansvarar för skolfrågor på SiS huvudkontor.

Förra året fick några utvalda ungdomshem pengar till projekt med inriktning på bland annat dans, foto, teater och berättande med digital teknik. I år är siktet inställt på att skapa ett lustfyllt intresse för läsning och lärande och genom det skapa vidare referensramar för kommunikation, diskussion och fortsatt lärande. Alla ungdomar som vistas på SiS ungdomshem utgör målgrupp.

Metoder som utvecklar
Ungdomar som får sin vård på ungdomshem omfattas av skolplikten. Även ungdomar som inte längre är skolpliktiga har rätt till undervisning. Många av ungdomarna har negativa erfarenheter av skolan och det blir därför särskilt viktigt att hitta metoder där de får utvecklas.

Önskar att beröra
Om man lär sig att gilla litteratur och läsning förbättras möjligheterna till fortsatt lärande. Med erfarenheter från läsprojektet vill vi sedan ändra och utveckla verksamheten till att omfatta fler konstnärliga områden som drama, musik och skapande.

- Genom att införa de här kulturella uttrycksformerna hoppas vi att eleverna får nya intryck, motivation och vill lära mer.

- Vår önskan är att elever som inte läst så mycket tidigare öppnar en bok, läser och plötsligt blir berörda. I det här projektet får vi möjlighet att spinna vidare på sådana känslor, säger Åsa Frodlund.

Frågor: 
Åsa Frodlund, 08-453 40 33, 070-396 06 60
Tf Presschef Judit Hadnagy
Tfn: 08-453 40 56, Mobil: 070-605 5681
judit.hadnagy@stat-inst.se, www.stat-inst.se 

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 25 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Ewa Persson Göransson.

Ämnen

  • Offentlig sektor