Pressmeddelande -

Tillståndet förbättrat för misshandlad behandlingsassistent

Den behandlingsassistent som skadades mycket allvarligt när han misshandlades på Granhults behandlingshem mår bättre och vårdas nu på Universitetssjukhuset i Örebro. En intagen pojke är häktad, misstänkt för försök till mord.
Det var i slutet av april som en behandlingsassistent överfölls och misshandlades på Granhults öppna avdelning, där tre ungdomar mellan 18 och 20 år gamla vårdades. Personal som kom till avdelningen efter att överfallslarmet gått, hittade sin kollega svårt misshandlad.

Mannen fördes till sjukhus och tillståndet bedömdes som allvarligt varför mannen fördes till neurointensiven på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
De tre ungdomarna anhölls av åklagare med brottsrubriceringen försök till mord. En av dem har nu häktats.

Hot och våld vanligt
Arbetsmiljön vid ungdomshemmen är svår och det är inte ovanligt att personalen utsätts för hot och våld. Mellan 500 och 700 incidenter anmäls varje år. Slag och sparkar är vanligt, men det händer också att olika tillhyggen används, till exempel bordben, bestick och sönderslaget glas.

2008 tvingades 73 anställda uppsöka vårdcentral och sju vistades en tid på sjukhus. 41 anställda sjukskrev sig efter att de utsatts för hot och våld. I 139 fall gjorde institutionen en polisanmälan.

Mediekontakt: Ola Karlsson Rühmkorff, tfn: 070-608 40 05.
Presschef Cecilia Sandahl
Tfn: 08-453 40 56, Mobil: 070-687 32 42
Fax: 08-453 40 50
cecilia.sandahl@stat-inst.se, www.stat-inst.se

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 26 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Ewa Persson Göransson.

Ämnen

  • Politik