Pressmeddelande -

Vi känner inte igen bilden av våra särskilda ungdomshem

Den senaste tiden har medier rapporterat om rigida regler, godtycklighet och felaktiga avskiljningar inom den statliga ungdomsvården. I den form de rapporterats framstår de som upprörande.
Den verksamhet vi har ansvar för beskrivs på ett sätt som vi tar absolut avstånd ifrån. Därför anmäler vi nu samtliga rapporterade exempel till vår tillsynsmyndighet Socialstyrelsen för oberoende granskning.

God vård, behandling och skola
På de ungdomsinstitutioner där vi har ansvar, bedrivs god vård och behandling. För att det ska bli framgångsrikt förutsätts att ungdomarna känner sig trygga, blir bemötta med hänsyn och respekt samt blir lyssnade på. Det innebär inte att ungdomarna alltid får som de vill.

Sätta gränser
Personalens uppgift är många gånger att sätta gränser, att stoppa ett destruktivt beteende, att dämpa oro och ångest och att lära ungdomarna att hantera sin ilska och sin aggressivitet. Men ingenting av detta skulle vi lyckas med om vi kränkte ungdomarna eller på annat sätt behandlade dem illa.

De exempel som redovisas hör inte till god vård och behandling. Det är inte heller förhållanden som vi känner igen.

Kunskapsbaserade behandlingsmetoder
Ett särskilt ungdomshem ska vara en plats för förändring. Det blir det endast om vården bygger på rättssäkerhet, delaktighet, etik och kunskapsbaserade behandlingsmetoder. Det är det vi arbetar för, utbildar vår personal i och diskuterar med socialtjänst och med ungdomarna och deras anhöriga.

Kriminalitet och droger
För många ungdomar som vårdas hos SiS är tiden på institution tyvärr ofta den lugnaste perioden i deras liv. De har ofta levt ett liv fyllt av kriminalitet och droger. Många av dem har redan i unga år upplevt mer av besvikelse än de flesta gör under hela livet. För påfallande många har situationen gått i arv. Detta vet vi bl a för att

16 000 intervjuer med ungdomarna
Vi gjort 16000 intervjuer med ungdomar på våra institutioner. I
nstitutionen ska vara en trygg och skyddad miljö. En plats där man får chansen att utvecklas som individ och påbörja en förändring. Så sker också för nio av tio enligt den årliga mätningen hos socialtjänsten.

Socialstyrelsen tillsyn
Sedan årsskiftet ansvarar Socialstyrelsen för tillsynen av de särskilda ungdomshemmen. Det är viktigt med en oberoende och utomstående granskning. Det får inte finnas några tvivel kring rättssäkerheten och den goda omvårdnaden när det gäller tvångsvårdade ungdomar. Fel kan naturligtvis begås, men systematiska fel och rättsvidriga rutiner känns vi inte vid.

Vi vänder oss därför till Socialstyrelsen för att få en oberoende granskning av de händelser som rapporterats.

Statens institutionsstyrelses chefer för SiS särskilda ungdomshem:
Tomas Fjellvind, Johannisbergs ungdomshem, Kalix
Ewa Öhman, Sävastgården, Boden
Stefan Hasselborg, Vemyra ungdomshem, Sollefteå
Arne Andersson, Sundbo ungdomshem, Fagersta
Per Blomkvist, Bärby ungdomshem, Uppsala
Kenneth Augustsson, Granhults behandlingshem, Ramsberg
Johan Hillman, Eknäs, Enköping
Thomas Fahlqvist, LVU-hemmet Rebecka, Skå
Monika Gustavsson, Klarälvsgården, Deje
Bosse Andersson, Bergsmansgården, Fjugesta
Mats Stenius, Lövsta skolhem, Vagnhärad
Peter Håkansson, Folåsa behandlingshem, Linköping
Peter Gustafsson, Margretelunds utrednings- och behandlingshem, Lidköping
Eleonor Johansson, Brättegården, Vänersborg
Svante Hallberg, Ljungbackens behandlingshem, Uddevalla
Thomas Erlingson, Nereby skolhem, Harestad
Birgitta Strandin, Björkbackens skol- och behandlingshem, Göteborg
Helena Wretman, Fagareds ungdomshem, Lindome
Bo Norgren, Stigbyskolan, Visingsö
Maria Åsebrant, Långanässkolan, Eksjö
Ingvar Larsson, Öxnevalla behandlingshem, Öxnevalla
Lars Fredriksson, Ryds brunns skola, Ryd
Swerter Lindeberg, Behandlingshemmet Ljungaskog, Örkelljunga
Nick Dovik, Utredningshemmet i Hässleholm, Hässleholm
Rickard Amylon, Lundens ungdomshem, Lund
Katarina Lindeberg, Råby ungdomshem, Lund

Basfakta om särskilda ungdomshem:
Antal institutioner och platser 2010
För barn/ungdomar finns 26 institutioner med 643 platser. Av dessa är 68 för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård.

Av det totala antalet platser är 254 akut-/utredningsplatser, 189 platser för enbart flickor och 421 platser för enbart pojkar.

Placerade ungdomar 2009
Det totala antalet enskilda ungdomar som togs in var 1 214 varav 814 pojkar och 400 flickor.

1 370 inskrivningar skedde enligt LVU, Lagen om vård av ungdom, och 83 enligt SoL, Socialtjänstlagen.

Ungdomarnas medelålder vid inskrivningen var 16,7 år. Pojkarnas genomsnittliga ålder var 16,8 år och flickornas 16,5 år.

Den genomsnittliga vistelsetiden för ungdomar inskrivna enligt LVU var 140 dagar.

Medeltiden för avskiljning är idag en och en halv timme.

Mediekontakt:
Ola Karlsson Rühmkorff, 070-608 40 05

Presschef Cecilia Sandahl
Tfn: 08-453 40 56, Mobil: 070-687 32 42
Fax: 08-453 40 50
cecilia.sandahl@stat-inst.se, www.stat-inst.se

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 26 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Ewa Persson Göransson.

Ämnen

  • Politik