Pressmeddelande -

Invigning av Åsa Maria Bengtssons konstgestaltning Den Kaordiska Balansen för Attunda tingsrätt i Sollentuna

Tid: fredagen den 21 maj kl. 14:00
Plats: Attunda tingsrätt, Tingsvägen 11, Sollentuna

Beatrice Ask, justitieminister inviger.

Patrik Förberg, Statens konstråd berättar om bakgrunden till konstprojektet.

Åsa Maria Bengtsson, konstnär berättar om Den Kaordiska Balansen.

Åsa Maria Bengtsson har i sin konstnärliga gestaltning för Attunda tingsrätt utgått från det grekiska ordet kaordisk, som innefattar både ordning och kaos. I entréhallen möts man av ett svävande vitrinskåp, där en videosekvens med koppar, fat och andra servisdelar flyger omkring.

Porslinsföremålen är från olika länder och representerar folk av olika ursprung. Längre in i byggnaden har konstnären arbetat med två innergårdar. På varje gård svävar ett runt bord med svängda ben,
upphängda i vajrar. På bordsytan finns målade mönster som påminner om orientaliska mattor. Under varje bord är kristallkronor monterade, som lyser upp när det mörknar. Bordsobjekten påminner om svävande luftballonger, men kan även associeras till rättvisans vågskålar. Blandningen av möbler och bruksföremål i konstgestaltningen för tankarna till hemmets privata sfär och de många familjemål
som avhandlas på Attunda tingsrätt.

Åsa Maria Bengtson är född 1956. Hon är bosatt och verksam i Malmö.

Pressbilder: www.statenskonstrad.se under press, anv.namn: press, lösenord: skrpress

För mer information kontakta Marianne Jonsson, projektledare Statens konstråd, tel 073-986 03 00

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Sollentuna

Kontakter

Patrik Förberg

Presskontakt Pressansvarig 070-689 04 32

Anna Lindholm

Presskontakt Kommunikatör Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer 072-733 10 70