Pressmeddelande -

Invigning av Karin Laajas konstgestaltning Unga män och järnväg för Trafikverkets nya driftledningscentral i Ånge

Tid: Torsdag 6 maj kl. 12:00
Plats: Ånge driftledningscentral, vid järnvägsstationen i Ånge

Invigning i närvaro av konstnären Karin Laaja

Konstnären Karin Laaja har för en gavelvägg på Ånge driftledningscentral gjort konstgestaltningen Unga män och järnväg. Den bildar ett mönster av en repeterad bild som föreställer tre unga män som samlats vid en trappa.

Bilden har etsats i betongelement och monterats över hela gaveln på driftledningscentralen.

 

Man känner igen sig i denna bild av unga grabbar som hänger vid tågstationen eller korvkiosken, en företeelse som är vanlig både på landsbygden och i storstadsområdena. Karin Laaja har inspirerats av äldre tiders tapeter och dekorationer i sin gestaltning, men valt ett vardagligt och sällan avbildat motiv som speglar vår egen samtid.

Karin Laaja är född 1965 i Vasa, Finland. Hon bor och är verksam i Umeå.

Pressbilder: www.statenskonstrad.se under press, anv.namn: press, lösenord: skrpress

För mer info kontakta Peter Lundström, projektledare Statens konstråd, tel 070- 598 94 36

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kontakter

Patrik Förberg

Presskontakt Pressansvarig 070-689 04 32

Anna Lindholm

Presskontakt Kommunikatör Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer 072-733 10 70