Pressmeddelande -

Invigning av konstgestaltningar av Kristina J. Eldon och Doris Sapunar Bengtsson för Blåsenhus, Uppsala universitet

Tid: torsdagen den 20 maj kl. 12:00

Plats: Blåsenhus, Von Kraemers allé 1, Uppsala

Tal av Mikael Adsenius, direktör Statens konstråd

Martin West, projektledare Statens konstråd samtalar med konstnärerna Kristina J. Eldon och Doris Sapunar Bengtsson.

Konstnärerna Kristina J. Eldon och Doris Sapunar Bengtsson har för Blåsenhus, Uppsala universitet gjort varsin konstgestaltning.

Kristina J. Eldon har i entrén till byggnaden gjort verket Syntes, som består av 12 fotografier i en stor ljuslåda. Ljuslådan är insänkt i väggen och fotografierna relaterar till de skilda ämnesområden som studeras och till de miljöer som omger det nya huset. Hon har arbetat med begrepp som speglingar, ytor och rumslighet, både genom val av fotografiska motiv och i konstverket i sin helhet.

Doris Sapunar Bengtsson har framför entrén till Blåsenhus gjort skulpturgruppen Dynamisk ro. Den består av en cirkelformad sten i svart diabas med tre omgivande grupperingar av avlånga former i vit marmor. Konstnären vill med Dynamisk ro skapa en upplevelse av kontemplation och att konstverket kan ingå i en integrerad helhet tillsammans med betraktare, det omgivande parklandskapet och arkitekturen.

Kristina J. Eldon är född 1962. Hon är bosatt och verksam i Malmö

Doris Sapunar Bengtsson är född 1965. Hon är bosatt och verksam i Malmö

Pressbilder: se www.statenskonstrad.se under press, lösenord: skrd

För mer info kontakta Statens konstråds projektledare Martin West, tel 070-605 10

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Uppsala

Kontakter

Patrik Förberg

Presskontakt Pressansvarig 070-689 04 32

Anna Lindholm

Presskontakt Kommunikatör Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer 072-733 10 70