Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Invigning Ann-Sofi Sidéns Puzzled onsdag 12/11

Välkommen till invigning och upptändning av Puzzled, en konstnärlig gestaltning för Campus Gärdet av Ann-Sofi Sidén i samarbete med arkitekt Mats Fahlander
Tid: Onsdag 12 november kl 18:00 - 20:00
Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm

"Jag har valt att ta själva markbeläggningen i anspråk i form av att lägga ett monumentalt pussel. De raka strikta linjer som finns i den befintliga modernistiska arkitekturen möter pusslets slingrande linje. Att låta platsen vara konstverket som i sin tur assimilerar besökaren som betydelsebärande tecken, i sin egen skala. Pusslet som motiv leder tankarna till en inbjudande lekfull struktur som kräver eftertanke och i sig är en gåta som ska lösas. De som aktiverar platsen utgör pusslets betraktare tillika dess ständigt föränderliga motiv. Stora pusselbitar av prefabricerad betong 2 x 3 m fogas samman som en del av markytan. Lösa pusselbitar som ännu inte ‘hittat sin plats', fungerar exempelvis som bänkar eller skulpturala element. Här och var saknas bitar, där finns plats för växtligheten i form av träd gräs buskar och blommor. Slingrande fiberoptiskt ljus i pusselfogarna ska lysa upp när mörkret faller. Ett slags nattens ljusornamentik."
(Ur Ann-Sofi Sidéns skissförslag)

Campus Gärdet vid Valhallavägen är ett kvarter som omfattar 60 000 kvadratmeter, med cirka 1 500 arbetsoch studieplatser. Hyresgäster är bl a Sida, Dramatiska institutet, Naturvårdverket och Teaterhögskolan.

Pressbilder finns tillgängliga fr o m måndag 10 november på :
www.statenskonstrad.se under press, anv.namn: press, lösenord: skrpress

En text om Puzzled av Sven-Olov Wallenstein kommer att finnas tillgänglig under invigningen.

Se även dokumentationen om konstprojektet på http://www.youtube.com/konstradet som producerats
av Hinden/Länna-ateljéerna AB.

För mer information kontakta Eva Rosengren, projektledare Statens konstråd, tel 070-642 84 02

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Patrik Förberg

Presskontakt Pressansvarig 070-689 04 32

Anna Lindholm

Presskontakt Kommunikatör Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer 072-733 10 70

Relaterade event