Pressmeddelande -

Release av rapport om beställd konst och återinvigning av Agneta Flocks "Det ska växa - Sammetsdjungel" 20.11 Påminnelse

Release av rapporten Beställd konst - Fastighetsägarnas vård och underhåll av byggnadsanknuten konst och återinvigning av Agneta Flocks konstverk Det ska växa - Sammetsdjungel

Tid: torsdag 20 november kl. 10:00 - 11:15
Plats: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

PROGRAM 10:30 - 11:15
Henrik Orrje, intendent Statens konstråd, om bakgrunden till och syftet med projektet.
Klara Wahlström, handläggare Statens konstråd, om arbetet med rapporten och dess resultat.
Svante Torell, marknadschef Vasakronan, om vården och förvaltningen av
Vasakronans byggnadsanknutna konst.

Agneta Flock talar om sitt konstverk Det ska växa - Sammetsdjungel, ett konkret
exempel på ett byggnadsanknutet konstverk beställt av Statens konstråd, nu återplacerat i Vasakronans fastighet Garnisonen.

Därefter återinvigs Det ska växa - Sammetsdjungel av Svante Torell.

Rapporten delas ut.

Agneta Flock, representanter för Vasakronan och Statens konstråd finns tillgängliga för frågor.

Agneta Flocks konstverk Det ska växa - Sammetsdjungel beställdes av Statens
Konstråd och utfördes på Handarbetets vänners ateljé för placering i Garnisonen år 1975. Konstverket ingår i en rad skulpturala "djungler" som Agneta Flock gjorde
under en period från slutet av 60-talet.

Pressbilder: www.statenskonstrad.se under press, anv.namn: press, lösenord: skrpress

Återinvigningen av Agneta Flocks konstverk är ett samarbete mellan Vasakronan och Statens konstråd

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kontakter

Patrik Förberg

Presskontakt Pressansvarig 070-689 04 32

Anna Lindholm

Presskontakt Kommunikatör Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer 072-733 10 70