Pressmeddelande -

Effektiv styrning? Om resultatstyrning och sektoriseringsproblem

Ny rapport från Statskontoret publiceras fredagen den 28 april kl. 10.00 Kan regeringens mål- och resultatstyrning av myndigheter och verksamheter - bidra till sektoriseringsproblemen? - användas för att mildra eller lösa sektoringsproblem? Vilka är hindren eller förutsättningarna för att förändra mål- och resultatstyrningen? Statskontoret har på Ansvarskommitténs uppdrag utrett dessa och andra frågor. Slutsat¬serna i rapporten bygger bl.a. på ny empiri om arbetslivsinriktad rehabilitering av långtidssjukskrivna, nyanlända invandrares inträde på arbetsmarknaden, omhänder¬tagande av ungdomar för samhällsvård samt informa¬tion och rådgivning till företag.

Ämnen

  • Politik

Statskontoret – myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.

Kontakter

Malin Ruthström

Presskontakt Funktionsansvarig Kommunikation 08 454 46 26

Relaterade event