Pressmeddelande -

Inför öppet ansökningsförfarande för verksamheter för funktionshindrade

Statskontoret föreslår i rapporten Verksamheter för funktionshindrade en ny bidragsprocess för verksamheter för funktionshindrade. Rapporten har överlämnats till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

- Vi kan inte se några skäl till att särbehandla just dessa verksamhetsbidrag, säger Rickard Broddvall, utredare på Statskontoret. Därför föreslår vi att regeringen inför en helt ny bidragsprocess som styrs av ett regelverk och inkluderar ett öppet ansökningsförfarande.

- Det är viktigt att komma ihåg att de här bidragen inte är organisationsstöd utan pengar som betalas ut till olika verksamheter, fortsätter Rickard Broddvall. Med verksamhetsbidrag bör följa krav på bl.a. regelverk, mål och uppföljning av resultat. Statskontorets kartläggning visar dock att det här bidraget avviker markant från andra liknande bidrag.

I rapporten redovisar Statskontoret regeringens uppdrag att granska bidraget till viss verksamhet för personer med funktionshinder. Det handlar om statsbidrag på totalt ca 80 mkr som regeringen fördelar till elva verksamheter som man ansett vara värda att stödja. Bidraget har funnits sedan början av 1950-talet och sedan 1997 har bidragsmottagarna varit i stort sett desamma.

Statskontoret menar också att regeringen bör formulera ett tydligare mål för bidraget i en förordning. Vidare föreslås att ansökningar bör prövas av Socialstyrelsen. Målet med bidraget bör vara att pengarna går till verksamheter som kompletterar eller förstärker statens, landstingens och kommunernas insatser.

- Här kan och bör bl.a. ideella föreningar spela en viktig roll genom sin kompetens och sina erfarenheter.

- Vi föreslår också att regeringen, utifrån de handikappolitiska målen, bör pröva om finansiering och ansvar för vissa av de verksamheter som nu får bidrag ska tas över av staten eller landstingen, avslutar Rickard Broddvall.

Statskontorets rapport Verksamheter för funktionshindrade kan laddas ner från

www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2008/200808.pdf

Rapporten kommer inom kort även finnas tillgänglig i punktskrift, på tal genom s.k. DAISY -teknik och på teckenspråk.

Kontakt:

Rickard Broddvall, Statskontoret tel. 08-454 47 75

 

 

Ämnen

  • Funktionsvariation

Statskontoret – myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.

Kontakter

Malin Ruthström

Presskontakt Funktionsansvarig Kommunikation 08 454 46 26