Pressmeddelande -

Investeringssignal 3, november 2010. Svenska Teknik&Designföretagen

INVESTERINGSSIGNALEN

Pressmeddelande från Svenska Teknik&Designföretagen tisdagen den 9 november 2010

Återhämtningen fortsätter på samtliga delsektorer men takten avtar under 2011

Den senaste undersökningen bland Svenska Teknik&Designföretagens medlemmar visar att återhämtningen fortsatt över sommaren och in på hösten. Förväntningarna på kommande sexmånadersperiod visar också att de allra flesta företagen tror att denna utveckling fortsätter även under början av 2011, men en del signaler tyder på att takten avtar en aning under mitten och slutet av året. Detta är i linje med de flesta BNP prognoser, bland annat Almegas Konjunkturindikator, som visar att tillväxten under 2010 varit starkare än förväntat samtidigt som den avtar under 2011 och 2012. Medlemmarnas orderstockar visar generellt en förbättrad beläggning på kort sikt och en något försämrad beläggning på längre sikt, framförallt om 12 månader, vilket i nuläget antyder att utvecklingen blir något svagare under andra halvan av 2011.

I företagens förväntningar på utvecklingen inom de olika delsektorerna är framtidsutsikterna överlag positiva eller starkt positiva. Enligt arkitekternas och teknikkonsulternas prognoser fortsätter byggsektorn att utvecklas positivt, framförallt för uppdrag avseende bostäder och övriga hus (kontor, butiker, sjukhus o dyl.). Även för energi- och kraftanläggningar samt miljöprojekt är utvecklingen fortsatt mycket god. Uppdrag avseende infrastruktur ökar också, men i en lägre takt än tidigare. För industrikonsulterna ser utvecklingen fortsatt mycket god ut på samtliga delsektorer och kundsegment. Man ska dock komma ihåg industri­konsulter­nas sämre utgångsläge efter lågkonjunkturen, och sett till inneliggande orderstock är det långt kvar till nivåerna före finanskrisen.

Tabellen nedan visar investeringarna inom sektorn under 2009 samt prognoser för investeringsutvecklingen under 2010 och 2011. Se tabellen i bifogat dokument.

För ytterligare information och kommentarer kontakta gärna Svenska Teknik&Designföretagen;

David Cramér, tel/mobil 08 - 762 67 02, e-mail: david.cramer@std.se

Lena Wästfelt, tel/mobil 08 - 762 69 07, e-mail: lena.wastfelt@std.se

För att läsa hela rapporten, gå till: www.std.se/web/Marknad.aspx

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • investeringssignalen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt-, teknik- och industri­konsultföretagen. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln och den direkta bygg- eller industri­investeringen följer i snitt 1 -1½ år efter utrednings- och projekteringsinsatsen. Marknad­s­under­sök­ningen genomfördes under september och oktober och bygger på uppgifter från ca 85 branschföretag med knappt 14 000 anställda i Sverige. STD-företagen ingår i Almega.

Kontakter

Linnea Kvist

Presskontakt Kommunikationschef +4687626621

Magnus Höij

Presskontakt Vd +46 (0)8 762 67 05

Relaterat innehåll