Pressmeddelande -

Investeringssignalen mars 2010 från Svenska Teknik&Designföretagen

Orderläget något bättre men lönsamheten halkar efter

Under perioden september till januari har en svag återhämtning av det sammanlagda orderläget bland STD-företagens medlemmar och indikationen är att det fortsätter i samma riktning under resten av 2010.  Även om orderläget pekar svagt uppåt ska man ha i åtanke att det är efter en finanskris och en lågkonjunktur, vilket innebär att orderingången fortfarande är långt under nivåerna från första halvåret 2008. Under lågkonjunkturen har även priserna pressats neråt och vändningen av prisutvecklingen ser ut att dröja. Lönsamheten är därför i allmänhet fortsatt ansträngd inom sektorn.

– Det är inte bara orderläget som behöver stabiliseras. En återhämtning av prisnivåerna är också nödvändiga för att matcha löneökningarna och för att återställa lönsamheten i branschen säger Lena Wästfelt, vd för Svenska Teknik&Designföretagen

I september 2009 kunde man ana en kommande vändning, sedan företagen signalerat positiva förväntningar på orderlägets utveckling. Företagens förbättring i orderläget ligger framförallt i beläggningen på 6 till 12 månaders sikt. Signalerna är dock positiva, vilket också understryks av företagens positiva förväntningar på personalstyrkans utveckling framöver.

Arkitekterna förväntar sig en ökad orderingång inom de viktiga delsektorerna bostäder och övriga hus. Nära hälften av företagen tror på bättre orderläge om 6 månader, medan cirka vart fjärde tror på försämrat läge. Även teknikkonsulterna tror på ett starkare orderläge för övriga hus och på en fortsatt god utveckling inom infrastruktur samt energi- och kraftanläggningar. Bland industriteknikkonsulterna tror de flesta på en förbättrad orderingång inom produktions/processutveckling och produktutveckling samt teknisk IT. Sammantaget förväntar sig 95 % av industrikonsulterna ett bättre orderläge om 6 månader.

– Det är alltså för tidigt att säga att det har vänt men signalerna indikerar att en vändning är på gång. Om priserna på konsulttjänsterna ökar kan 2010 bli ett något bättre år resultatmässigt än 2009 avslutar Lena Wästfelt

STD-företagens medlemmar arbetar tidigt i investeringscykeln och den direkta bygg- eller industri­investeringen följer i snitt 1 -1½ år efter utrednings- och projekteringsinsatsen. Marknad­s­under­sök­ningen genomfördes under januari och februari och bygger på uppgifter från ca 85 branschföretag med knappt 15 000 anställda i Sverige.

Se bifogade dokument för tabell över bygg- och industriinvesteringar i Sverige 2008 och prognoser för 2009 och 2010 samt hela rapporten

För ytterligare information och kommentarer kontakta gärna Svenska Teknik&Designföretagen;

David Cramér, branschanalytiker
tel/mobil 08 - 762 67 02,  e-mail: david.cramer@std.se

Lena Wästfelt, vd Svenska Teknik&Designföretagen
tel/mobil 08 - 762 69 07,  e-mail: lena.wastfelt@std.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • svenska teknik&designföretagen
  • konjunktur
  • investeringssignalen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar cirka 740 företag med 28.000 medarbetare i en bransch som skapar värden som varar. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Kontakter

Linnea Kvist

Presskontakt Kommunikationschef +4687626621

Magnus Höij

Presskontakt Vd +46 (0)8 762 67 05

Relaterat innehåll