Pressmeddelande -

Investeringssignalen mars 2011

Sammantaget kan man konstatera att återhämtningen i branschen fortsatt under det senaste tertialet, september 2010 till januari 2011. Det är dock inte en liktydig bild för samtliga delsektorer. Arkitekterna redovisar ett sämre orderläge i januari med ett vikande orderstockindex som följd. Teknikkonsulterna och industrikonsulterna fortsätter att redovisa bättre orderlägen. Förväntningarna på orderlägets utveckling är dock lika oavsett inriktning. De flesta företagen förväntar sig ett förbättrat orderläge till sommaren, väldigt få förväntar sig en motsatt utveckling.

Fortsatt höga rekryteringsbehov signalerar också om goda (förväntade) framtidsutsikter. Det är många signaler som visar på att återhämtningen fortsätter under 2011, men kanske i en långsammare takt än under 2010. Det uppstår också större skillnader mellan företagen och delsektorerna, beroende på vilken inriktning man har. Det råder också en ovisshet som är svår att hantera. Sveriges ekonomi utvecklades oväntat starkt under 2010, med en BNP-ökning på 5,5 %. Den utvecklingen blir inte lika stark under 2011. Frågan är vad som händer i omvärlden. Vi har PIIGS-ländernas ekonomiska problem och ovisshet kring hur de klarar att hantera situationen, naturkatastrofen i Japan med osäkra påföljder för världsekonomin samt en stark krona som kan medföra negativa konsekvenser för exportindustrin. Det mesta tyder dock på att svensk ekonomi fortsätter att utvecklas positivt även under 2011. Återhämtningen fortsätter troligtvis även inom vår bransch, men i en långsammare takt än under 2010 och kanske med lite svängningar upp och ned emellanåt. Lönsamheten halkar fortfarande efter, trots att man lyckats höja debiteringsgraden i de flesta företagen. Prisernas utveckling följer inte riktigt efterfrågan. En justering är viktig då den höga debiteringsgraden bara kan hållas temporärt

Den bifogade tabellen visar investeringarna inom sektorn under 2009 samt prognoser för investeringsutvecklingen under 2010 och 2011. Siffror för 2010 kommer i investeringssignalen i juni.

För ytterligare information:

David Cramér
tel/mobil 08 - 762 67 02
e-post: david.cramer@std.se

Lena Wästfelt
tel/mobil 08 - 762 69 07
e-post: lena.wastfelt@std.se

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt-, teknik- och industri­konsultföretagen. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln och den direkta bygg- eller industri­investeringen följer i snitt 1 -1½ år efter utrednings- och projekteringsinsatsen. Marknad­s­under­sök­ningen genomfördes under februari och mars och bygger på uppgifter från ca 76 branschföretag med ca 14 400 anställda i Sverige. STD-företagen ingår i Almega.

Kontakter

Linnea Kvist

Presskontakt Kommunikationschef +4687626621

Magnus Höij

Presskontakt Vd +46 (0)8 762 67 05

Relaterat innehåll