Pressmeddelande -

Svensk Teknik och Design: Inbjudan till press- och analytikerträff om Investeringssignalen och Branschkommunikén tisdagen den 15 juni

Svensk Teknik och Design presenterar en ny "Investeringssignal" - en konjunkturanalys för arkitektföretagen och konsultföretagen inom bygg- och industriområdet med prognoser för investeringsutvecklingen. Arkitekt-, teknik- och industrikonsultföretagen arbetar i tidiga skeden av investeringscykeln. Det aktuella konjunkturläget för vår bransch ger därför också en tidig och pålitlig signal om förändringar i investeringsvolymen under ett drygt år framåt, bland annat avseende bostäder, infrastruktur och industrianläggningar samt för industrins utveckling av processer och produkter. Den stora frågan är nu om det äntligen har vänt upp för branschen och vad detta i så fall kan innebära för investeringsutvecklingen. Samtidigt presenteras STD:s Branschkommuniké 2004 med redovisning av arkitekt- och konsultbranschens ekonomiska situation 2003 samt prognoser för omsättning, resultatutveckling mm för åren 2004-2005. Tid: tisdagen den 15 juni 2004, kl 09.30 - ca 11.00 Plats: Svensk Teknik och Design Blasieholmsgatan 5 (Almega-huset), Stockholm lokal; Styrelserummet, 6 tr. Välkommen till press- och analytikerträffen! Svensk Teknik och Design representeras av nye ordföranden Håkan Blom, vd i Tyréns AB, Lise Langseth, chef och Bengt O. Andreasson, som svarar för konjunkturanalysen. Meddela oss gärna om Du kan komma eller inte. Kontakta Bengt O. Andreasson, tel 08-762 67 02, fax 08-762 67 10 eller e-post bengt.o.andreasson@std.se _ Ja, jag kommer _ Nej, jag kan inte komma, men sänd gärna information Namn: ............................................................................................................. Tidning, redaktion, företag: .............................................................................…….. Tel nr……………………………..Fax nr………………………………..... E-postadress ……………………………. ..................................................... Bransch- och arbetsgivarorganisationen STD Svensk Teknik och Design har ca 800 medlemsföretag med drygt 22000 anställda. Företagen är verksamma med investeringsförberedande utrednings-, projekterings- och projektledningsuppdrag inom bygg-, anläggnings- och industrisektorerna samt med uppdrag inom produktions- och produktutveckling i vid bemärkelse för industrin. Svensk Teknik och Design ingår i Almega. Blasieholmsgatan 5, Box 16105, 103 22 STOCKHOLM, Tel 08-762 67 00, Fax 08-762 67 10

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Linnea Kvist

Presskontakt Kommunikationschef +4687626621

Magnus Höij

Presskontakt Vd +46 (0)8 762 67 05