Pressmeddelande -

Svenska Teknik&Designföretagen: Investeringssignalen

Oron i omvärlden har spridit sig till byggsektorn och industrin

De positiva vindarna i branschen har blåst bort under sommaren och omvärldens oro över finanskrisen och statskulderna i Sydeuropa och USA har spridit sig även till den svenska byggsektorn och industrin. De signaler arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretagen sänder nu är helt andra än de i maj. Flera av företagen uppger att uppdrag har skjutits upp eller ställts in. Förväntningarna över utvecklingen inom olika delsektorer är mindre positiva nu, och spridningen mellan positiva och negativa större. Optimismen avseende orderingångens utveckling har dämpats. En större försiktighet och osäkerhet från företagens sida är tydlig. En annan viktig indikator är företagens uppfattningar om rekryteringsbehovet. Indikationerna kring rekryteringsbehovet är fortfarande positiva, men signalerna uppvisar ett minskat rekryteringsbehov framöver. Det är en relativt stor svängning nedåt sedan i maj.

Bygginvesteringarna ökade med 4 % under 2010, och det var framförallt investeringarna i bostäder som ökade, med 16 % till 105 miljarder kronor. Även infrastrukturinvesteringarna ökade, med 1 % till
74 miljarder kronor. Industrins investeringar var dock oförändrade, på 42 miljarder kronor. De väntas däremot öka under 2011 med ca 17 %. Även bygginvesteringarna förväntas fortsätta att öka under 2011, och även då huvudsakligen på bostadssidan, men även för industribyggnader och övriga lokaler. En inbromsning inom byggsektorn väntas dock under 2012. Infrastrukturinvesteringarna förväntades börja mattas av under 2011, och så blir troligtvis även fallet med en minskning på cirka 1 %. Däremot kommer de troligtvis att öka en aning igen under 2012 som en följd av nya stimulanspaket på området.

Jämför man med tidigare undersökningar är det tydligt att förväntningarna på orderläget avtar, rekryteringsbehovet minskar, prisutvecklingen mattas av och lönsamheten viker aningen nedåt. Sammantaget visar signalerna på en större osäkerhet nu än tidigare. Utvecklingen inom sektorn mattas troligtvis av under 2012 och 2013, men det verkar i nuläget inte som att det blir en dramatisk försämring.

Den bifogade bilden visar investeringarna inom sektorn under 2010 samt prognoser för investeringsutvecklingen under 2011 och 2012.

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Kategorier

  • branschöversikten
  • bygginvesteringar
  • investeringssignalen
  • konjunktur
  • samhällsbyggnad
  • samhällsbyggnadssektorn
  • std
  • svensk teknik och design
  • svenska teknik&designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt-, teknik- och industri­konsultföretagen. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln och den direkta bygg- eller industri­investeringen följer i snitt 1 -1½ år efter utrednings- och projekteringsinsatsen. Marknad­s­under­sök­ningen genomfördes under september och oktober och bygger på uppgifter från 73 branschföretag som gemensamt har ca 13 000 anställda i Sverige. STD-företagen ingår i Almega.

För ytterligare information och kommentarer kontakta gärna Svenska Teknik&Designföretagen;

David Cramér, tel/mobil 08 - 762 67 02, e-mail: david.cramer@std.se

Lena Wästfelt, tel/mobil 08 - 762 69 07, e-mail: lena.wastfelt@std.se

Kontakter

Linnea Kvist

Presskontakt Kommunikationschef +4687626621

Magnus Höij

Presskontakt Vd +46 (0)8 762 67 05