Män handlar - Kvinnor shoppar

Pressmeddelande -

Män handlar - Kvinnor shoppar

Resultaten i undersökningen visar att många av de allmänna uppfattningarna om skillnader i attityder och beteende till shopping faktiskt stämmer. Men det finns också områden där skillnaderna är mycket små och att attityder och beteende också varierar med t.ex. ålder och boende.

Undersökningens syfte var att se om det finns skillnader mellan mäns och kvinnors uppfattningar och beteende inom shopping och vilka dessa i så fall är. Det råder många olika uppfattningar och fördomar om skillnader i mäns och kvinnors shoppingvanor och rapporten är tänkt att ge lite mer kunskap om sakförhållanden och bidra till samtalet om vad skillnaderna beror på och vad konsekvensen är för detaljhandeln.

-    För oss på Steen & Ström ger denna nya undersökning ytterligare kunskap om våra besökare, något som vi tror kommer att göra oss till en bättre utvecklare och drivare av våra köpcentrum. Här finns en del överraskningar men också bekräftelser på det vi trodde oss veta, säger Charles Larsson, Marketing Director på Steen & Ström.

Undersökningen är också en fortsättning på vår förra undersökning ”Vad kvinnor vill ha” som genomfördes i augusti 2010. Den undersökningen var inspirerad av den då nyutkomna boken ”What Women Want” skriven av Paco Underhill som är grundare av Envirosell, ett New York-baserat bettendevetenskapligt forskning och konsultföretag inriktat på kommersiella miljöer.

Denna nya undersökning fokuserar mer på mannen och är både inspirerad av den allmänna debatten om skillnader mellan mäns och kvinnors shopping men också av Paco Underhills mest kända bok ”Why We Buy” som gavs ut på svenska av Steen & Ström 2006. Boken studerar mer ingående konsumentbeteende i shoppingmiljöer och många av frågorna i vår nya undersökning är hämtade därifrån.

Frågorna som ställdes i undersökningen ger inte svar på alla frågor som har med skillnader i mäns och kvinnors beteende eller uppfattningar om sin shopping att göra. Utgångspunkten har i stället varit frågeställningar med stor relevans på vad som allmänt kan uppfattas som särskiljande i shoppingen mellan män och kvinnor samt på vilka attityder som kan kopplas till dem.


 
Undersökningen
Genomfördes i perioden 25-31 januari 2012 via 1 000 intervjuer med 500 kvinnor och 500 män i åldern 16-65 år i hela riket. För genomförandet svarade TNS/Sifo som använde sin riksrepresentativa internetpanel. Ansvarig för undersökningen är Steen & Ströms marknadsavdelning och dess analysfunktion bestående av Jennie Livensjö och Kajsa Rahlén samt från TNS/Sifo Linda Edlund och Ulrika Pettersson. Undersökningen presenteras på Steen & Ströms Branschmingel den 15 mars och publiceras på Steen & Ströms hemsida den 16 mars, www.steenstrom.com/se      
 
För mer information om Branschmingel gå till: www.steenstrom.com/Branschmingel2012   


Tidigare rapporter från Steen & Ström:

TrendLab 2011
Rapporten Digishift 2020 tittade på det skifte som digitaliseringen inneburit och kommer innebära i framtiden för konsumenter och för handeln.

Vad kvinnor vill ha 2010
Satte fokus på kvinnors specifika behov och baserades på frågor som ansågs extra relevanta ur ett kvinnligt perspektiv. Undersökningen inspirerades av den då nyutgivna boken ”What Women Want”

TrendLab 2009
Presenterade fyra trender som kommer påverka framtidens bemötande av kunder och hur vi som konsumenter påverkas till köp med hjälp av sinnesmarknadsföring.

TrendLab 2008
TrendLab 08 fokuserade på framtiden för köpcentrum och de stora omvälvande trender som kommer påverka utformningen av framtiden köpcentrum över de närmaste 10 åren

TrendLab 2007
Avhandlade hur framtidens konsumenters preferenser och beteende kommer att se ut över de närmaste tio åren. Rapporten identifierade trender gällande konsumentens köpbeteende.


För frågor kontakta:

Charles Larsson, Marketing Director, Steen & Ström Sverige AB
Tel +46 8-508 99 913 charles.larsson@steenstrom.com

Ämnen

 • Livsstil

Taggar

 • attityder
 • beteenden
 • handel
 • butiker
 • steen & ström
 • handelsplatser
 • shopping
 • handlar
 • vad män vill ha
 • vad kvinnor vill ha
 • allmän debatt
 • män
 • kvinnor

Steen & Ström är Skandinaviens ledande köpcentrumföretag. Vi äger och driver 42 köpcentrum och omsätter 39 miljarder kronor. I Sverige äger vi 10 köpcentrum och har fler ut- och nybyggnadsprojekt.

Presskontakt

Tove Lise Nordahl

Tove Lise Nordahl

Presskontakt COMMUNICATION MANAGER SCANDINAVIA +47 23 21 35 27
Eva Åberg

Eva Åberg

Presskontakt COMMUNICATION MANAGER + 46 8 508 99 922