Skip to main content

​Lindéngruppen fördjupar sitt engagemang för global hållbarhet – steg för steg

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2016 14:16 CET

Lindéngruppen är en del av StegVis, ett nätverk för ledare i företag som är framgångsrika idag – och vill fortsätta vara det imorgon. Inom StegVis utbyter Lindéngruppen och andra proaktiva företag erfarenheter och identifierar synergier för att påverka samhället i hållbar riktning. 

Nyligen fattade Lindéngruppen beslut om att fördjupa hållbarhetsarbetet ytterligare och har som ett led i detta inlett en strategisk samverkan med Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Lindéngruppen är ett familjeägt företag som fokuserar på långsiktig utveckling av industriföretag genom ett aktivt och ansvarsfullt ägande. Företaget grundades på 80-talet av Ulf G. Lindén, och har idag växt till att omfatta flera globala företag såsom Beckers, ColArt och Höganäs. Sedan ett antal år tillbaka har dottern Jenny Lindén Urnes tagit över rollen som ägare och styrelseordförande – och hon leder Lindéngruppen med ett stort engagemang för en hållbar samhällsomställning.

- Det är viktigt för mig och Lindéngruppen att göra allt vi kan för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Därför är jag stolt över att vara en del av StegVis. Förhoppningsvis kan vi som är en del av nätverket visa hur man kan jobba konkret tillsammans för ett hållbart företagande av det slag som framtidens utmaningar kräver, säger Jenny Lindén Urnes, Lindéngruppens ägare och styrelseordförande.

StegVis-metodiken gör det möjligt för företag att sätta sin egen affärsverksamhet i ett globalt hållbarhetsperspektiv och att konkretisera hur den egna verksamheten kan utvecklas strategiskt ochsteg-för-steg, StegVis, till att bli ett stöd för global hållbarhet snarare än ett bidrag till motsatsen.

- Inom Lindéngruppen utvecklar vi nu en vision för våra verksamheter som säkerställer hållbarhet i det större perspektivet. Genom att tillämpa StegVis-metodiken får vi en möjlighet att förstå världens utmaningar bättre och därigenom också förbättra våra ekonomiska förutsättningar, säger Jenny Lindén Urnes.

Idén StegVis föddes inom Det Naturliga Steget i Sverige för 26 år sedan. Blekinge Tekniska Högskola – en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, med fokus på tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt – är en internationell hub för universitet runtom i världen vilka utvecklar och bedriver forskning på basis av StegVis-metodiken. Lindéngruppen fattade nyligen beslut om att fördjupa sitt hållbarhetsengagemang och har som ett led i detta inlett en strategisk samverkan med BTH, som innebär en satsning om 15 miljoner kronor över fem år på BTH.

- Inom Lindéngruppen tillämpar vi metoden för strategisk hållbar utveckling som BTH leder forskningen kring. Därför känns en närmare relation med BTH som en naturlig del i vår koncerns intensifierade engagemang för en hållbar samhällsomställning. Jag ser personligen fram emot ett långsiktigt samarbete med BTH kring dessa frågor som hör till vår tids allra viktigaste, säger Jenny Lindén Urnes.


För mer information, vänligen kontakta:

Susann Sjöberg tel. +46 42 33 85 10, e-post: susann.sjöberg@lindengruppen.se

Om Lindéngruppen:

Lindéngruppen, med säte i Höganäs, är ett familjeägt företag grundat av Ulf G. Lindén och ägs idag av hans dotter Jenny Lindén Urnes. Strategiska kärninnehav är Beckers, ColArt och Höganäs. Lindéngruppens målsättning är långsiktigt värdeskapande genom aktivt och ansvarsfullt ägande. För mer information besök Lindéngruppens hemsida: www.lindengruppen.com

Our aim is to bring people together for the shared purpose of taking action to promote a positive systems change for sustainability. The seminar is designed to engage leadership in all kinds of arenas and on different scales to work systematically and strategically towards sustainability. We will discuss how to turn unsustainable organizations into sustainable ones as we move into increasingly sustainability-driven markets. We will also identify some overriding challenges and opportunities for strategic leadership towards sustainability in general and discuss additional activities to enhance sustainability together in 2016 and onwards.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy