Pressmeddelande -

Jula ökar återvinningen med Stena Recycling

Jula har förlängt och utökat avtalet med det ledande återvinningsbolaget Stena Recycling. Avtalet omfattar samtliga varuhus i Sverige och ger förutsättningar för att öka Julas materialåtervinning.

Avtalet mellan Jula AB och Stena Recycling  AB gäller från och med den 1 mars 2014. Ett tidigare samarbete har funnits som nu har utvecklats till en helhetslösning och vidgats till att inkludera alla 37 varuhusen i Sverige. 
    – Genom helhetsgreppet förenklar vi för våra varuhus, sänker kostnaderna, minskar transporterna och ökar andelen material som återvinns. Avtalet med Stena Recycling är ett viktigt steg framåt i Julas hållbarhetsarbete, som – utöver att det säkerställer social, ekonomisk och miljömässig utveckling – stärker vårt varumärke, säger Johan Dahlström, CSR-chef på Jula.

Stena Recycling finns över hela landet och har lokal närvaro med möjlighet att hanterar alla materialslag. De huvudsakliga återvinningsmaterialen i varuhusen är wellpapp, plast, övrigt
verksamhetsavfall och även farligt avfall.
    – Med vår erfarenhet och kompetens kan vi höja återvinningsgraden genom att förenkla  källsorteringen. Vi tydliggör vad som kan återvinnas och förenklar med olika kärl och skyltar. På så sätt sprids kunskapen och ges möjligheten för varje medarbetare att bidra till miljönytta genom återvinning, säger Hedvig Falkenberg, kundansvarig Stena Recycling AB.

För mer information kontakta:
Annette Björklund, Kommunikationschef, Stena Recycling AB, tel. 0723-70 10 17, annette.bjorklund@stenarecycling.se

Ämnen

  • Hantverk

Taggar

  • miljönytta
  • jula
  • helhetslösningar
  • miljö
  • stena recycling
  • återvinning
  • källsortering

Stena Recycling AB är ett av Sveriges ledande återvinningsbolag med närmare 100 anläggningar, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder, och med drygt 1 000 anställda. Under verksamhetsåret 2012/2013 var Stena Recyclings omsättning drygt 6,4 miljarder kronor och rörelseresultatet 193 miljoner kronor. Vår verksamhet, som grundades 1939 av Sten A Olsson, har vuxit till en hantering av 2,5 miljoner ton återvinningsmaterial årligen. Vår målsättning är att förädla materialet till ny råvara på klokaste sätt, samt att bidra till miljönytta och en stark ekonomi för våra kunder. Stena Recycling är en del av Stenasfären och ingår i Stena Metallkoncernen, som bedriver verksamhet på cirka 250 platser i 13 länder. Läs mer på www.stenarecycling.se

Presskontakt

Åsa Bratt

Presskontakt Marknadschef 010-445 1556

Åsa Ahlgren Berndtson

Presskontakt Kommunikationschef 010 445 2036

Relaterat material

Relaterade nyheter