Skip to main content

Upprustning av Braxenparken i Fisksätra gav Stena Fastigheter och Nacka kommun pris

Nyhet   •   Apr 12, 2011 17:02 CEST

Braxenparken i Fisksäta upprustades och invigdes under 2010. Nu har parken fått årets Nacka Stadsbyggnadsutmärkelse.

”En härlig mötesplats där det finns något för alla. Ytor och redskap som lockar till aktivitet och samvaro. Mjuka, böljande former väcker upptäckarglädje. Träd och exotiska växter har planterats ut, några ger bär och nötter som är ätliga. Vatten från duscharna rinner ut i en liten bäck. Parken är fint inplacerad vid bergskärningen utmed Fisksätravägen.” 

Så lät motiveringen till när Braxenparken i Fisksätra fick Nacka Stadsbyggnadsutmärkelse 2011. Parken nominerades som en av tio kandidater. Utmärkelsen instiftades under Designåret 2005, då idéer väcktes om värdet av att uppmuntra och uppmärksamma god design. Nacka kommun har sedan fortsatt med priset varje år under namnet Stadsbyggnadsutmärkelsen.

Parken invigdes 2010
I september 2010 nyinvigdes Braxenparken efter en upprustning – där asfalt och grus fick ge vika för mjuka linjer och grönska. Spännande och moderna lekredskap blandades med exotiska träd och lugna platser för att grilla. Stena Fastigheter genomförde, tillsammans med Nacka kommun, upprustningen och många av de genomförda idéerna kom från de boende själva.