Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hyresprövningen klar gällande Stena Fastigheter i Uppsala AB:s ombyggda lägenheter i Norra Kvarngärdet

Stena Fastigheter genomför sedan några år tillbaka nödvändiga stambyten och ombyggnationer i bostadsområdet Norra Kvarngärdet. Med anledning av att överenskommelse inte kunnat träffas mellan Stena Fastigheter och Hyresgästföreningen gällande ombyggnadshyrorna i området har Hyresnämnden på Stena Fastigheters ansökan prövat dessa.

I beslutet från den 19 januari i år fastställde hyresnämnden hyran till de nivåer som Stena Fastigheter begärt i sina förhandlingar med Hyresgästföreningen och som yrkats i Hyresnämnden. Hyresnämnden kom fram till att de begärda hyrorna var skäliga vid en jämförelse med hyresnivåerna för ombyggda lägenheter hos AB Uppsalahem i grannområdet Södra Kvarngärdet.

Ett antal av hyresgästerna har med Hyresgästföreningen som ombud, överklagat hyresnämndens beslut till Svea hovrätt.

Svea hovrätt, som är högsta instans när det gäller hyresprövningar, har den 21 november meddelat beslut, vari framgår att hovrätten delar Hyresnämndens bedömning att de av Stena Fastigheter begärda hyresnivåerna är skäliga.

I målet i Hovrätten har även frågan om succesiv upptrappning av hyran till beslutad nivå prövats. Hovrätten delade även i den frågan hyresnämndens bedömning av skälig upptrappning.

Den fastställda upptrappningen för hyresgäster som återflyttat till sina ursprungliga lägenheter efter ombyggnationen innebär att deras hyra begränsats till 80, 90 respektive 95 % av fastställd hyra under en övergångstid på tre år.

– Av den aktuella hyressättningsprocessen kan Stena Fastigheter dra den slutsatsen att bolagets bedömning av hyresnivåerna för ombyggda lägenheter i Norra Kvarngärdet varit riktig, säger Nils Pers, vd Stena Fastigheter Stockholm.

Stockholm den 21 november 2012

 

Önskar du få mer information om prövningarna är du välkommen att kontakta:

Nils Pers, VD Stena Fastigheter Stockholm AB, 070-825 33 33
Agneta Gothenby, juridiskt ombud, Advokatfirman Steinmann AB, 08-663 97 96

Hyresnämnden i Västerås: Beslut 2012-01-19 i ärende nr 1339-11 m.fl., rotel 2
Målnummer i Svea hovrätt: Beslut 2012-11-21 i mål nr ÖH 1327-12, 020103

Ämnen

Taggar

Regioner


Stena Fastigheter ingår i Stena Sfären och är en av Sveriges största privata fastighetsägare. Vi äger och förvaltar totalt cirka 2,2 miljoner kvadratmeter fördelat på 24 000 bostäder och 2 700 lokaler i Göteborg, Malmö och Stockholm samt Lund, Lomma och Uppsala. Utomlands bedriver vi verksamhet via Stena Realty.Med hyresrätten som upplåtelseform utvecklar Stena Fastigheter långsiktigt attraktiva boendemiljöer och arbetsplatser. Målsättningen är att alltid vara hyresgästens förstahandsval.

Presskontakt

Cecilia Fasth

Cecilia Fasth

Presskontakt VD 075 241 50 42
Cecilia Fredholm Vaarning

Cecilia Fredholm Vaarning

Presskontakt Kommunikation- och hållbarhetschef 075 241 53 16

Stena Fastigheter – Ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag

Stena Fastigheter är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag med 26 000 bostäder och 1 250 lokaler i storstadsregionerna. Internationellt bedrivs verksamheten i Stena Realty. Vi utvecklar städer och förvaltar med omtanke. Hållbarhetsfrågorna står högt på agendan och genom arbetssättet relationsförvaltning sker områdesutvecklingen tillsammans med de boende och andra intressenter för att skapa attraktiva områden där människor trivs och bor kvar länge.