Skip to main content

Stena Fastigheter förvärvar fastighet i historiska kvarter i centrala Göteborg

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2019 07:30 CEST

Stena Fastigheter har förvärvat en fastighet på Kyrkogatan 26 i centrala Göteborg. Fastigheten består av 596 kvadratmeter med plats för kontor och handel och siktet är inställt på att skapa en destination.

Stena Fastigheter har förvärvat en fastighet på Kyrkogatan 26 i centrala Göteborg. Fastigheten består av ca 600 kvadratmeter med plats för kontor och handel och siktet är inställt på att skapa en destination.

- Kyrkogatan 26 har ett mycket attraktivt och livfullt läge och här vill vi, tillsammans med våra kommande hyresgäster utveckla en destination för alla göteborgare, säger Agneta Kores, vd Stena Fastigheter Göteborg.

Stena Fastigheter har sedan tidigare 180 000 kvadratmeter kommersiella lokaler och kontor i Göteborg och Mölndal, samt 8 500 bostäder. Fastigheten på Kyrkogatan 26 byggdes i slutet av 1800-talet och har en lång historia av både kontor och handel bakom sig. Idag är huset tomställt vilket ger möjligheten att från grunden utveckla en ny destination i hjärtat av Göteborg.

- Vi är mycket glada över att ha fått möjligheten att förvärva Kyrkogatan 26. Det är en vacker fastighet med både själ och karaktär som vi vill att många människor ska kunna ta del av. Vi vill addera ännu mer puls och positiv kraft till denna plats i vår stad, säger Agneta Kores.

När Stena Fastigheter tar hand om sina hus och kvarter och utvecklar hållbara städer görs det i samarbete och dialog med andra. Målet är alltid att skapa kvarter där människor trivs och vill stanna kvar länge. Stena Fastigheter befinner sig i en stark utvecklingsfas och kommer att bygga minst 1 000 nya lägenheter per år för att möta den stora efterfrågan på bostäder i de tre storstadsregionerna, samt att tillskapa minst 25 000 kvm kommersiella ytor de kommande fem åren. Samtidigt pågår en omfattande upprustning och utveckling av det befintliga beståndet. Stena Fastigheters arbete med social hållbarhet och arbetssättet Relationsförvaltning är väl etablerat som en del i att utveckla de städer och kvarter bolaget finns i. 

För mer information kontakta Mia Larsson, kommunikationsansvarig på Stena Fastigheter Göteborg, telefon 075-241 51 61 och mia.larsson@stena.com

Stena Fastigheter ingår i Stena Sfären och är ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag. Utifrån ett långsiktigt perspektiv äger och förvaltar vi totalt cirka 2,4 miljoner kvadratmeter fördelat på 25 000 bostäder och 3 500 lokaler i Göteborg, Malmö och Stockholm samt Lund, Lomma, Landskrona och Uppsala. Utomlands bedriver vi verksamhet via Stena Realty. Med hyresrätten som huvudsaklig upplåtelseform utvecklar Stena Fastigheter långsiktigt attraktiva bostäder och lokaler där människor trivs. Genom vårt eget arbetssätt relationsförvaltning stärker vi tryggheten och trivseln i de kvarter vi finns i. Målsättningen är att alltid vara hyresgästens förstahandsval. Läs mer på www.stenafastigheter.se