Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stena Fastigheter utser vice vd och får ny vd till Stockholmsbolaget

Stena Fastigheter har utsett Nils Pers, för närvarande vd Stena Fastigheter Stockholm, till vice vd för Stena Fastigheters verksamhet i Sverige. I samband med det tillträder P G Sabel, regionchef på Klövern, som ny vd för Stena Fastigheter Stockholm.

Nils Pers har varit vd för Stena Fastigheter Stockholm sedan 2009. Efter sommaren tillträder han den helt nyinrättade rollen som vice vd för Stena Fastigheter med ansvar för utvecklingsfrågor och transaktion.

– Jag är glad för att ha fått detta förtroende. Stena Fastigheter har haft en mycket expansiv utveckling de senaste åren och det känns spännande att få vara med och driva den fortsatta utvecklingen, säger Nils Pers.

P G Sabel som efterträder honom arbetar för närvarande på Klövern AB som regionchef i Stockholm. Han har en lång och bred erfarenhet från fastighetsbranschen och har tidigare bland annat arbetat för AP Fastigheter och Skanska Fastigheter.

– Att få möjlighet att arbeta med en av Stockholmsregionens enskilt viktigaste tillväxtfrågor, var människor skall bo och arbeta, känns mycket stimulerade. Som ny vd på Stena Fastigheter Stockholm får jag kombinera mitt engagemang för hållbar stadsutveckling samt bidra till att skapa bra och attraktiva boende- och arbetsmiljöermiljöer, säger P G Sabel.

För närvarande pågår en omfattande nyproduktion inom Stena Fastigheter, med minst 500 nya lägenheter per år. De närmaste åren har bolaget möjlighet att färdigställa cirka 8 000 lägenheter i attraktiva lägen i regionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Parallellt med det pågår en lång rad energibesparande projekt och betydande upprustning av det befintliga beståndet.

 – Det händer oerhört mycket i bolaget just nu och genom att förstärka den befintliga organisationen och knyta ny kompetens till bolaget står vi väl rustade inför framtiden, säger Christel Armstrong Darvik, koncernchef Stena Fastigheter.

Göteborg den 17 februari 2016

Stena Fastigheter AB

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stena Fastigheter ingår i Stena Sfären och är ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag. Vi äger och förvaltar totalt cirka 2,1 miljoner kvadratmeter fördelat på 23 700 bostäder och 2 700 lokaler i
Göteborg, Malmö och Stockholm samt Lund, Lomma och Uppsala. Utomlands bedriver vi verksamhet via Stena Realty. Med hyresrätten som upplåtelseform utvecklar Stena Fastigheter långsiktigt attraktiva boendemiljöer och arbetsplatser. Målsättningen är att alltid vara hyresgästens förstahandsval.

Presskontakt

Cecilia Fasth

Cecilia Fasth

Presskontakt VD 010 167 50 42
Cecilia Fredholm Vaarning

Cecilia Fredholm Vaarning

Presskontakt Kommunikation- och hållbarhetschef 010 167 53 16

Stena Fastigheter – Ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag

Stena Fastigheter är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag med 26 000 bostäder och 1 250 lokaler i storstadsregionerna. Internationellt bedrivs verksamheten i Stena Realty. Vi utvecklar städer och förvaltar med omtanke. Hållbarhetsfrågorna står högt på agendan och genom arbetssättet relationsförvaltning sker områdesutvecklingen tillsammans med de boende och andra intressenter för att skapa attraktiva områden där människor trivs och bor kvar länge.