Pressmeddelande -

ELLEN BERGSTRÖM BLIR NY AMBASSADÖR FÖR STIFTELSEN CHOICE!

"JAG HAR ALDRIG VARIT RÄDD FÖR ATT MISSLYCKAS"

Ellen Bergström, 30, är Stiftelsen Choices nya ambassadör. Hon är en av Sveriges mest populära influencers och skådespelare. På Instagram har hon delat med sig av sin vardag där ångest och psykisk ohälsa har varit en stor del. Hon har öppet berättat om hur hon drabbats av ångest och rädslan över att inte vara bra nog. Nu vill hon engagera sig i Choice arbete för att kunna hjälpa andra.

-Eftersom jag är en väldigt känslostyrd person så har mitt mående både varit upp och ned. Jag har lidit mycket av ångest till och från och eftersom jag vet hur jobbigt det är att ha ångest, så vill jag hjälpa dem som lider av det. Sedan är jag överlag en väldigt empatisk person, säger Ellen.

Du ska nu bli ambassadör för Stiftelsen Choice, som arbetar med att förebygga psykisk ohälsa bland unga. Vad var det som fick dig att tacka ja till det erbjudandet?

-För mig så var det en klockren organisation som jobbar med exakt det som jag tycker att man ska lägga fokus på när det kommer till ungdomar; alkohol, droger och psykisk ohälsa. Att lära ut vad det egentligen innebär!

På vilket sätt hoppas du kunna påverka genom att vara ambassadör för Choice?

-Eftersom jag når ut till många, både ungdomar och vuxna som ansvarar för ungdomar, så tror jag att mitt ambassadörskap kan göra skillnad, säger Ellen Bergström. 

Läs mer om Ellen Bergström på Stiftelsen Choices hemsida:
https://www.stiftelsenchoice.se/sv/ambassadorer/

stiftelsenchoice.se | info@stiftelsenchoice.se | twitter.com/insamlingchoice facebook.com/insamlingsstiftelsenchoice | instagram.com/stiftelsenchoice

Ämnen

  • Skola

Insamlingsstiftelsen Choice är en ideell, icke vinstdrivande organisation som är politiskt och religiöst obunden. Tillsammans med läkar- och psykologstudenter arbetar stiftelsen med att förebygga psykisk ohälsa och alkohol-, narkotika- och tobaksbruk bland ungdomar och unga vuxna.

Stiftelsen Choice har rekryterat över 700 läkarstudenter och samarbetat med alla läkarprogram i Sverige. De senaste tio åren har över 35 000 skolelever fått undervisning om riskerna med narkotika, alkohol och tobak tack vare Stiftelsen Choice. Nu räknas stiftelsen till en av Europas främsta hälsoorganisationer och deras koncept nominerades så sent som i vintras till EU:s hälsopris.

Relaterat innehåll