Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Det känns stort att vi detta år kan tillägna Guldäpplets Särskilda Pris till landets alla lärare, för ert engagemang, mod och oförvägenhet att möta pandemin. Förmågan att snabbt och gemensamt utveckla nya arbetssätt för att kombinera arbete i klassrum och online är ett uttryck för en styrka som profession.
Ni hyllas alla tillsammans med de lärare som får årets personliga lärarstipendier från Guldäpplen på Guldäpplets Dag den 26 oktober där alla är välkomna - digitalt! 
Låt oss ses då!
Peter Becker, ordförande i juryn

Det känns stort att vi detta år kan tillägna Guldäpplets Särskilda Pris till landets alla lärare, för ert engagemang, mod och oförvägenhet att möta pandemin. Förmågan att snabbt och gemensamt utveckla nya arbetssätt för att kombinera arbete i klassrum och online är ett uttryck för en styrka som profession. Ni hyllas alla tillsammans med de lärare som får årets personliga lärarstipendier från Guldäpplen på Guldäpplets Dag den 26 oktober där alla är välkomna - digitalt! Låt oss ses då! Peter Becker, ordförande i juryn

Stort grattis till Alla Sveriges lärare. Guldäpplets jury har beslutat att Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2020 tilldelas alla Sveriges lärare  ”för att de i en mycket pressad situation klarat av att möta den förändrade undervisningssituationen, med kombinationer av undervisning i klassrummet och online och med utnyttjande av digitala resurser.”

Guldäpplets partners: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, SKR - Sveriges Kommuner och Regioner, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups,  ILT Inläsningstjänst, Netsmart AB,  Studentlitteratur AB och #stiftelsenDIU

https://www2.diu.se/guldapple/nyheter/guldapplejuryns-sarskilda-pris-till-alla-sveriges-larare/

Stort grattis till Alla Sveriges lärare. Guldäpplets jury har beslutat att Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2020 tilldelas alla Sveriges lärare ”för att de i en mycket pressad situation klarat av att möta den förändrade undervisningssituationen, med kombinationer av undervisning i klassrummet och online och med utnyttjande av digitala resurser.” Guldäpplets partners: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, SKR - Sveriges Kommuner och Regioner, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups, ILT Inläsningstjänst, Netsmart AB, Studentlitteratur AB och #stiftelsenDIU https://www2.diu.se/guldapple/nyheter/guldapplejuryns-sarskilda-pris-till-alla-sveriges-larare/

Efter allt intresse runt årets nominerade till lärarpriset Guldäpplet kommer snart tillkännagivandet av Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2020. Vem - eller vilka - tror du får det?

Efter allt intresse runt årets nominerade till lärarpriset Guldäpplet kommer snart tillkännagivandet av Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2020. Vem - eller vilka - tror du får det?

Snart är det dags! Vem får Guldäpplejuryns särskilda pris 2020?

Snart är det dags! Vem får Guldäpplejuryns särskilda pris 2020?

Stort grattis till årets finalister till lärarpriset Guldäpplet. Linda Bjällerstedt och Sara Bergström, Bjurhovdasmyckets förskola i Västerås, Emelie Hahn Gränbyskolan i Uppsala, Mia Lägnert och Pernilla Abrahamsson, Norrevångskolan i Karlshamn.

Guldäpplets partners: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, SKR - Sveriges Kommuner och Regioner, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups, ILT Inläsningstjänst, Netsmart AB,  Studentlitteratur AB och #stiftelsenDIU

https://www2.diu.se/guldapple/nyheter/arets-finalister-till-lararpriset-guldapplet/

Stort grattis till årets finalister till lärarpriset Guldäpplet. Linda Bjällerstedt och Sara Bergström, Bjurhovdasmyckets förskola i Västerås, Emelie Hahn Gränbyskolan i Uppsala, Mia Lägnert och Pernilla Abrahamsson, Norrevångskolan i Karlshamn. Guldäpplets partners: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, SKR - Sveriges Kommuner och Regioner, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups, ILT Inläsningstjänst, Netsmart AB, Studentlitteratur AB och #stiftelsenDIU https://www2.diu.se/guldapple/nyheter/arets-finalister-till-lararpriset-guldapplet/

Intressant samtal om Professionellt kapital – skolans viktigaste tillgång, med Guldtrappan på Bokmässan. Ett samtal om professionsutveckling och skolforskning utifrån Lidingös Guldtrappebelönade utvecklingsverksamhet och ULF-avtalet. Med Peter Becker, Elisabet Nihlfors, @Tapio Liimatainen och Arja Holmstedt-Svensson.
https://bokmassan.se/programs/professionellt-kapital-skolans-viktigaste-tillgang/

Intressant samtal om Professionellt kapital – skolans viktigaste tillgång, med Guldtrappan på Bokmässan. Ett samtal om professionsutveckling och skolforskning utifrån Lidingös Guldtrappebelönade utvecklingsverksamhet och ULF-avtalet. Med Peter Becker, Elisabet Nihlfors, @Tapio Liimatainen och Arja Holmstedt-Svensson. https://bokmassan.se/programs/professionellt-kapital-skolans-viktigaste-tillgang/

Lärarpriset Guldäpplet

Guldäpplet är en utmärkelse som syftar till att synliggöra lärare som utvecklar undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer. Lärare som lyfter både sina egna elever och sina kollegor, genom samarbete och delning av erfarenheter. Nomineringar görs av kollegor, skolledare och skolhuvudmän över hela landet. Det betyder att det är skolans professioner som väljer ut, motiverar och lyfter fram sina kandidater. Utmärkelsen blir på så vis en spegling av professionernas egen bedömning av viktiga insatser och trender.

Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Regioner, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups Utbildning, ILT Inläsningstjänst, Netsmart, Studentlitteratur samt den ideella stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

I juryn finns företrädare för samtliga partners, de två senaste årens Guldäpplepristagare samt professor Åke Grönlund, Örebro universitet.