Gå direkt till innehåll
Lärarpriset Guldäpplet. Foto: Bo Helmersson.
Lärarpriset Guldäpplet. Foto: Bo Helmersson.

Pressmeddelande -

Skolverket ny partner i lärarpriset Guldäpplet

Guldäpplet är ett stipendium och ett kunskapsbygge för lärare som förnyar undervisningen med digitala stöd och ger elever likvärdiga förutsättningar att möta ett digitaliserat samhälle och arbetsliv. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners. Ny partner från 2021 är Skolverket. Det ger ytterligare kraft till utmärkelsen Guldäpplet, som i år firar 20 år.

– Skolverket har regeringens uppdrag att arbeta som samlande, stödjande och pådrivande myndighet med att främja den önskade utvecklingen av skolväsendets digitalisering. I arbetet med detta etablerar vi nya kontakter och stärker vår samverkan med andra myndigheter och aktörer inom digitaliseringsområdet. I detta sammanhang ser vi lärarpriset Guldäpplet som en viktig verksamhet när det gäller att stimulera lärares användning av digitala resurser för att stärka kvaliteten i undervisningen, säger Kjell Hedwall, chef för avdelningen för skolutveckling på Skolverket.

– Guldäpplet har nyligen utdelats till innovativa pedagoger och Juryns Särskilda Pris till hela Sveriges lärarkår för insatserna under pandemin, där de digitala arbetsformerna varit helt nödvändiga. Fortsatt blir det än viktigare att ta vara på professionens erfarenheter och lärdomar kring skolans digitalisering. Skolverkets medverkan ger Guldäpplet extra skjuts i arbetet, säger Peter Becker, ordförande för stiftelsen Yngve Lindbergs Minne.

Skolverket blir partner från januari 2021. Övriga partners är Stiftelsen DIU, grundare och koordinator, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Regioner, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups, ILT Inläsningstjänst och Netsmart.

Guldäpplet är en professionsutmärkelse som bygger på nomineringar från hela landet. Två utmärkelser utdelas årligen, Lärarpriset Guldäpplet och Juryns Särskilda Pris. Juryn består av de två senaste årens Guldäpplepristagare, företrädare för samtliga partners samt professor Åke Grönlund, Örebro universitet.

Mer information, pressmeddelanden, video och foton kring nominerade och pristagare mm finns på Guldäpplets webbplats: www.diu.se/guldapple

Presskontakt
Peter Becker, ordförande i Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne och juryn för Guldäpplet,
e-post: peter.becker@diu.se, tfn: 070-710 44 53

För frågor till Kjell Hedwall kontakta Skolverkets presstjänst 08- 527 333 00 eller presstjanst@skolverket.se

Relaterade länkar


Om Guldäpplet

Guldäppletär ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare som lyfter egna elever med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter och även inspirerar kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplejuryn delar även ut sitt Särskilda Pris till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter, och kan hämtas ur en vidare krets än verksamma lärare.

I juryarbetet medverkar företrädare för samtliga partners samt de två senaste årens Guldäpplepristagare.

Pristagarna får ett vackert glasäpple med inläggning i äkta bladguld, blåst av mästarna vid Bergdala Studioglas i Småland. Förstapristagaren får dessutom ett stipendium på 25.000 kr, andrapristagarena får var sitt stipendium på halva denna summa. Årets särskilda pris till alla Sveriges lärare delas ut i form av ett digitalt diplom.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Regioner, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups, ILT Inläsningstjänst, Netsmart samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.