Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fashionplay nr. 5

Nästa vecka har vi stoltheten att presentera Fashionplay
på Tensta Konsthall då de gästar oss med en workshop och
en utställning kring temat "Vad definierar ett plagg?"

Onsdag 12 november
Workshop kl 17-20. Vi tillverkar kläder som utmanar idén
om vad ett plagg är.

Torsdagen 13 november
Vernissage kl 17-19. Medverkande utställare: Ingela Nilsson
som visar arbetet One piece: new pictografic orientation och
Åsa Arvidsson Björk som visar arbetet Ruta 1.
Resultatet av onsdagens workshop presenteras också i utställningen
som pågår veckan ut, till och med söndagen den 16 november.

Therese Dahlqvist och Helena Hertov, Fashionplay:
"Utgångspunkten för denna utställning och workshop har varit
frågan om vad som definierar ett plagg och var gränsen mellan
tyg och plagg uppstår. Denna fråga har vi ställt till fjorton
olika personer som är verksamma inom disciplinen mode/konst
och svaren presenteras i utställningen. Vi visar också två
projekt av Ingela Nilsson och Åsa Arvidsson Björk som på olika
sätt undersökt ämnet i sina respektive kollektioner."

Övriga medverkande i Fashionplay nr. 5: Bless, Maria Ben Saad,
Martin Bergström, Kajsa G Eriksson, Hanna Forstell, Sarah
Isaksson, Liliana Lewicka, Astrid Olsson, Anita Steinwidder,
Patrik Steorn, Patrik Söderstam, Thomas Voorn.


Om Fashionplay:
Fashionplay startades i syfte att söka nya vägar och arbetsformer
för mode. Genom att arbeta med gränsöverskridande projekt som
utmanar och ifrågasätter normativt tänkande vill de stimulera
till en nyanserad diskussion kring modets funktioner. För mer
info om projektet se www.fashionplay.org

1 pressbild bifogas, foto: Ingela Nilsson


Tensta Konsthall
Taxingegränd 10, Box 4001
163 04 Spånga
tel: 08-36 07 63
fax: 08-36 25 60
Öppettider: onsdag - söndag 12-17
www.tenstakonsthall.se

Tensta Konsthall stöds av Stockholms Stad,
Kulturrådet, Stockholms Läns Landsting,
Framtidens Kultur och Allmänna Arvsfonden. 

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Paulina Sokolow

Paulina Sokolow

Presskontakt Kommunikationsansvarig 073 673 05 78

Välkommen till Tensta konsthall!

Tensta Konsthalls ambition är att vara en institution med en given plats i lokalsamhället. Samtidigt vill Tensta Konsthall vara en institution med ett konstprogram på internationell toppnivå, en självklar destination för konstpubliken. Här ligger konsthallens särskilda fokus å ena sidan på samarbeten av skilda slag och å andra sidan på intensifierad och nytänkande konstförmedling.

Konstförmedling har generellt sett, även internationellt, hamnat lite i bakvattnet och det är viktigt att den ges möjlighet till utveckling i samma utsträckning som konsten. En central aspekt i konsthallens förmedlingsarbete är att det utgår från samtidskonsten, och att det utvecklas med bibehållen respekt och integritet för såväl konsten som publiken. Det innebär t ex att varje förmedlingsdel måste skräddarsys i förhållande till konsten och till de individer och grupper som man vill ha ett utbyte med, vilket kräver mycket tid och energi.

Tensta konsthall
Taxingegränd 10
163 64 Spånga