Gå direkt till innehåll
Apolonija Šušteršič
Apolonija Šušteršič

Pressmeddelande -

Här är juryn för Tensta konsthalls open call!

En curator med intresse för film, diaspora och filosofi, en konstnär som uppmärksammat lesbiska och queera historier i stadsrummet och en konstnär med internationell praktik inom sociala projekt blir den grupp som ska utgöra juryn för Tensta konsthalls open call. Utställningen, som öppnar senare i höst har ännu ingen titel, men ska ta sikte på konstens möjligheter att föreställa sig en annan syn på det offentliga rummet och dess maktstrukturer och framtid.

Jurymedlemmarna Tensta konsthall open call

Sam Hultin, konstnär som arbetar med performance, stadsvandringar och video baserat på sitt intresse för queer gemenskap, identitet och historieskrivning. Hens verk är ofta platsspecifika undersökningar som kopplar personliga erfarenheter till större sociala och politiska strukturer. Hens stadsvandring Eva-Lisas monument aktiverades senast under Prideveckan.

Jari Malta, curator baserad i Malmö med bakgrund inom filosofi och kritisk teori. Sedan han flyttade till Malmö 2018 har han varit en del av Skånes konstförening samt involverad i Hypnos, en oberoende mikrobiograf som visat videokonst och experimentell film. Han var även medcurator för utställningen (in)visible som just nu visas på Malmö Konstmuseum.

Apolonija Šušteršič (f. 1965), konstnär, arkitekt och forskare som med sina verk kopplar upp sig mot institutionella och politiskkulturella strukturer. Bakom sig har hon en rad experimentella, kollektiva projekt i Sverige och internationellt, som utvecklats och förverkligats i nära och långsiktiga grannskapssamarbeten.

Open call vänder sig till konstnärer, arkitekter, samhällsvisionärer, självorganiserade organisationer och personer engagerade i alternativa idéer kring stadsplanering och aktivering. Det finns ingen begränsning varifrån man kommer, men uppmaningen riktas särskilt till utövare i Järva och den norra delen av region Stockholm.

–Med den här juryn kommer vi att kunna bredda oss rejält i kompetens och erfarenhet. Att kasta sig ut så här, utan att veta vad som kommer in tror jag är ett nyttigt och nödvändigt sätt att ta tempen på hur tankarna går utanför institutionen och den trängre konstvärlden. Då krävs det att man har med sig personer med gedigna erfarenheter och modiga praktiker precis som de i juryn har. Det ska bli otroligt spännande att se vad som växer fram, säger Cecilia Widenheim, chef för Tensta konsthall.

Utställningen öppnar i slutet av oktober 2021. Sista ansökningsdag är 5 september. Man kan söka med måleri, arkitekturskisser/modeller, foto, programidéer, skulptur, form, performance, film. Läs mer om open call här.

Projektet genomförs med stöd från Region Stockholm.Ämnen

Regioner

Kontakter

Wasim Harwill

Presskontakt Kommunikatör & grafisk formgivare 070 747 54 04

Välkommen till Tensta konsthall!

Tensta konsthalls ambition är att vara en institution med en given plats i lokalsamhället. Samtidigt vill Tensta Konsthall vara en institution med ett konstprogram på internationell toppnivå, en självklar destination för konstpubliken. Här ligger konsthallens särskilda fokus å ena sidan på samarbeten av skilda slag och å andra sidan på intensifierad och nytänkande konstförmedling.

Konstförmedling har generellt sett, även internationellt, hamnat lite i bakvattnet och det är viktigt att den ges möjlighet till utveckling i samma utsträckning som konsten. En central aspekt i konsthallens förmedlingsarbete är att det utgår från samtidskonsten, och att det utvecklas med bibehållen respekt och integritet för såväl konsten som publiken. Det innebär t ex att varje förmedlingsdel måste skräddarsys i förhållande till konsten och till de individer och grupper som man vill ha ett utbyte med, vilket kräver mycket tid och energi.

Tensta konsthall
Taxingegränd 10
163 64 Spånga