Gå direkt till innehåll
Tanja Muravskaja, stillbild från filmen Three Sisters (2015)
Tanja Muravskaja, stillbild från filmen Three Sisters (2015)

Pressmeddelande -

Hon gör konst av Krim-konflikten –Tre systrar, videoinstallation av Tanja Muravskaja

Hösten 2013 samlades Kiev-borna på Självständighetstorget i protest mot ett uteblivet avtal som skulle ha gjort Ukraina mer självständigt i förhållande till Ryssland. Protesterna eskalerade till sammandrabbningar med flera dödsoffer. I sin videoinstallation, visad på Tensta konsthall, uppenbarar konstnären Tanja Muravskaja genom intervjuer de sprickor som uppstått rakt igenom familjer. Konstnären gör en residensvistelse på Tensta konsthall till början av mars och finns på plats för intervjuer.

Utställningen öppnar den 5.2 och pågår till 22.4.
Pressvisning 4.2 kl 16. OSA till paulina@tenstakonsthall.se

På två separata skärmar syns två unga kvinnor med blickarna vända mot betraktaren. I filmerna redogör kvinnorna på ryska för sina respektive uppfattningar om den politiska situationen och var de själva placerar sig i den. Den ena kvinnan bor i Kiev och har tagit ställning för protesten, i vilken sympatisörer samlats på Maidan-torget för att göra motstånd mot Rysslands inblandning i det som många upplever är en repressiv reaktion mot Ukrainas strävan efter självständighet. I den andra filmen berättar den andra kvinnan på motsvarande sätt om sin syn på systerns engagemang som hon är mycket kritisk till. Liksom sin syster menar hon att det är den andra proteströrelsen som är korrumperad av vinklad information och destruktiva krafter. Den tredje ”systern” utgörs av konstnären själv, den neutrala och lyssnande. Titeln Tre systrar refererar till Anton Tjechovs drama från 1900 med samma namn.

–Som utomstående kan jag inte se det från ukrainska sättet och inte heller det ryska, eftersom jag får min information från europeisk media. I mina öron låt deras ord exakt som propaganda-TV. Man vill vara oberoende men ens känslor gör att de söker belägg för din syn i omvärlden och då formas ens egna idéer lätt av medias manipulerade bild. Just det här blev jag vittne till där hos min mormor. Det blev en signal för mig själv också. Verket blev en lektion även för mig att bli mer försiktig med vad jag hör och läser. Det är ju samma med en plats som Tensta, som också är en sorts parallell mediekonstruktion, säger Tanja Muravskaja.

Tanja Muravskaja har uppmärksammat hur konflikten i östra Ukraina har kommit att påverka släkt- och familjerelationer med utgångspunkt från sin egen familj – vissa familjemedlemmar bosatta i Ukraina, och andra bosatta i Ryssland och Estland, efter att ha flyttat dit under Sovjettiden. Med sin film visar hon hur Euromajdan har kommit att politisera familjerelationer, genom att synliggöra skilda existerande politiska intressen inom familjen och på så sätt befästa konflikten. Tanja Muravskaja är född 1978 i Pärnau, Estland och bor och arbetar i Tallinn.

Muravskaja har studerat foto vid Estonian Academy 2002–2010 och vid University of Westminster 2004–2005, varefter hon började en utbildning inom journalistik på universitetet i Tallinn. Hennes konst började få uppmärksamhet i Estland under senare delen av 00-talet i samband med en separatutställning med fotografiska porträtt som behandlade ny nationalism. Många av Muravskajas verk sätter fokus på den typ av konflikter som i första hand drivs fram av en förbittring med nationalistiska förtecken och som dras till orimlighetens gräns genom att underblåsas av patriotisk stolthet i ”det nya” Estlands moderna historia. Konstnären strävar efter att analysera och förstå identiteten i ett land där det finns stora spänningar mellan de estnisktalande och de rysktalande grupperna. Muravskaja liknar sin roll som samtida konstnär vid rollen som en utomstående iakttagare, ett vittne. Hennes verk finns representerade på Kumu Art Museum och Tartu Art Museum. Muravskaja är mottagare av Köler Prize 2018 Grand Prix, som samtidigt även gavs till konstnären Anna Škodenko på Contemporary Art Museum of Estonia. 

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Paulina Sokolow

Paulina Sokolow

Presskontakt Kommunikationsansvarig 073 673 05 78

Välkommen till Tensta konsthall!

Tensta Konsthalls ambition är att vara en institution med en given plats i lokalsamhället. Samtidigt vill Tensta Konsthall vara en institution med ett konstprogram på internationell toppnivå, en självklar destination för konstpubliken. Här ligger konsthallens särskilda fokus å ena sidan på samarbeten av skilda slag och å andra sidan på intensifierad och nytänkande konstförmedling.

Konstförmedling har generellt sett, även internationellt, hamnat lite i bakvattnet och det är viktigt att den ges möjlighet till utveckling i samma utsträckning som konsten. En central aspekt i konsthallens förmedlingsarbete är att det utgår från samtidskonsten, och att det utvecklas med bibehållen respekt och integritet för såväl konsten som publiken. Det innebär t ex att varje förmedlingsdel måste skräddarsys i förhållande till konsten och till de individer och grupper som man vill ha ett utbyte med, vilket kräver mycket tid och energi.

Tensta konsthall
Taxingegränd 10
163 64 Spånga