Gå direkt till innehåll
Stillbild ur Christian Nyampetas film Det var vackert ibland. Från Hallstaviks speedway-bana
Stillbild ur Christian Nyampetas film Det var vackert ibland. Från Hallstaviks speedway-bana

Pressmeddelande -

​Landsort möter förort + Enno Hallek i höstens utställningar på Tensta konsthall. Pressvisning 17.10 kl 13:00 (OBS NY TID!)

Pressvisning torsdag 17 oktober kl 13. OSA till paulina@tenstakonsthall.se. Notera NY TID! 

Höstens utställningar på utgörs dels av Den futuristiska orten, ett slags grepp kring frågor om likheter mellan landsort och förort med verk av Christian Nyampeta, Joar Nango, Anne Low och Seokyeong Kang, samt en presentation av Enno Halleks verk "Östersjöns ljus och andra regnbågar". 22 oktober hålls ett samtal om Järvafältet som spelplats för allt från ekologi, samhällsbygge till föreningsliv.

Om den Futuristiska orten 

Trots att de har mycket gemensamt, talas det sällan omlandsort och förort i samma andetag. Båda drabbas exempelvis oftare av avfolkning och minskad samhällsservice. Vad som blir mindre uppmärksammat är att det på många orter finns en stark framtidstro, och det utvecklas nya metoder för kunskapsproduktion och självorganisering. Ideella krafter, kulturhus och andra offentliga mötesplatser får då en förnyad kraft och aktualitet.

Den futuristiska orten inleddes med förra chefen Maria Lind. Under ett års tid skapades ett antal verk i olika samarbeten med hembygdsföreningar, Etnografiska museet i Stockholm och flera Folkets hus. Med den här utställningen sammanförs verken för första gången i Tensta konsthall.

–Som vanligt är det bland konstnärer vi hittar ledtrådarna till framtiden och hur livet inom kort kan komma att te sig. Genom sin praktik blir många experter på att föreställa sig det ”oföreställningsbara” och hitta samband långt före alla andra. Christian Nyampetas film lyckas till exempel knyta ihop Hallstaviks pappersbruk med Kongos koloniala historia och internationell storpolitik i ett konkret samtal på tvåtusentalet, säger Maria Lind, curator för Den Futuristiska orten.

Christian Nyampetas film ”Det var vackert ibland” etableras en länk till det förflutna via Holmens pappersbruk i Hallstavik, Häverö-Edebo hembygdsgård och den legendariske fotografen Sven Nyqvists filmer inspelade i Kongo under 1940-talet. I filmen, som delvis är inspelad i Hallstavik, får betraktaren möta ett osannolikt gäng av döda och levande historiska personer i samtal om det förflutna, där gängse historieberättande får ge vika för icke-eurocentriska perspektiv. Samtid och dåtid, fantasi och historia flätas samman. Christian Nyampeta är baserad och verksam i Kigali och New York.

Seokyeong Kangs film ”Black Mat Oriole” blir engammal koreansk dans en startpunkt för att fundera på möjligheterna att utvidga den enskilda individens handlingsutrymme. Centralt i den månghundraåriga dansen, Chunaengmu, som utvecklades vid det koreanska hovet, är en liten matta, på vars minimala yta dansen utförs. Genom att utgå från ett ålderdomligt traditionellt och hårt reglerat kulturuttryck, testar konstnären gränserna och samspelet mellan individualism och förmågan att organisera sig i större utrymmen. Seokyeong Kang är baserad i Seoul. Förra hösten visades filmen i samband med en workshop på Rågsveds Nya Folkets Hus. Verket aktiveras på nytt med Tensta konsthalls Kvinnocafé.

Joar Nango arbetar med platsspecifika installationer och publikationer som handlar om var gränserna går mellan arkitektur, design och bildkonst. Tematiskt sett anknyter hans verk till frågor om inhemsk identitet, ofta genom att närgranska motsättningar och motsägelser i samtida arkitektur. I utställningen visas kopparsmycken som skapades i Tensta 2018 av konstnären och hans mångåriga samarbetspartner smeden Lajos Gabor i en performance inför det första mötet för grundandet av en ny organisation för samiska arkitekter. Joar Nango är baserad i Tromsö.

Anne Low intresserar sig i sitt konstnärskap för äldre hantverkstraditioner som många känner igen. Genom metoder som till stor del är hämtade från den textilindustri som fanns i Europa under hela 1700-talet återskapar hon bruksföremål i ny gestaltning. Inspirerad av Sorundas textila arv och författaren Moa Martinsson och hennes torp i bygden, vävde hon en ny gardin åt Sorunda Folkets Hus. Anne Low är baserad i Vancouver.

Med utställningen följer ett program som öppnar upp mot andra kulturarvsskapande frågor och ett särskilt intresse riktas mot handens arbete och den självorganisering som är märkbar såväl i Järvaområdet och övriga Stockholmsförorter som på landsbygden. De medverkande konstnärerna och programmet speglar ett starkt intresse för “det lantliga”, för hantverk och slöjd, samt lokal matproduktion och naturtillgångar, något som idag också förenar yngre och äldre generationer.

Den futuristiska ortenär ett samarbetsprojekt som inleddes 2018 med Stockholms läns museum och Folkets Hus och Parker då fyra kontextkänsliga projekt tillkom i samarbetemed boende och aktiva i orterna Hallstavik, Rågsved, Älvsjö, Sorunda, Spånga och Tensta. Nyampetas film är ett resultat av ett samarbete där även Etnografiska museet ingick. De nya konstverken presenterades under 2018 i samarbete med och på Hallstaviks Folkets Hus, Sorunda Folkets Hus, Brännkyrka hembygdsförenings hembygdsgård Lerkrogen, Rågsveds Nya Folkets Hus, Etnografiska museet, Spånga Fornminnes och Hembygdsgilles hembygdsgård i Nälsta och Tensta konsthall. Dokumentation och texter från arbetet visas i konsthallen.

Curator: Maria Lind

Programcurator: Hanna Nordell

I samband med utställningen Den futuristiska orten arrangeras en rad olika program med föreläsningar och annat under hösten. Se hemsida och sociala medier för uppdaterad info.

Tisdag 22.10, 18:00
Fältstudier: Samtal om Järvafältet – igår och idag

Kan ett grönområde utanför Tensta erbjuda svar på vår tids mest komplexa problemställningar kring ekologi, kultur och samhälle? Järvafältet framstår som en skärningspunkt i mötet mellan bostadspolitik, gräsrotsrörelser, klimatfrågor och kulturarv. Platsens historiska lager omfattar allt från havsbotten till jordbruk och 1960-talets förortsbebyggelse. Idag samsas bl a konstnärsateljéer, en naturskola och en mängd koloniföreningar på fältet samtidigt som flera intressenter gör anspråk på platsen.

Inbjudna medverkande: Catharina Nolin (professor konstvetenskap, Stockholms universitet), Jonas Naddebo (Kulturborgarråd, C), Ylva Westerlund (konstnär med ateljé på Järvafältet), Mats Adelman (konstnär med ateljé på Järvafältet), Therese Storm (verksamhetsledare Eggeby gård) Damir Radovic (Det gror i betongen). Med stöd av Postkodstiftelsen.
Läs mer här: https://www.facebook.com/events/2436421546683953/
Programcurator: Hanna Nordell

I Lilla galleriet

Enno Hallek: Östersjöns ljus och andra regnbågar
I slutet av fyrtiotalet kom konstnären Enno Hallek med båt till Sverige från Estland som flykting. Med sin konst, ofta träkonstruktioner i alla regnbågens färger, tematiserar han förflyttning och rörlighet, inte minst med referenser till sjöfart och fiske, som var hans fars yrke. Bland annat visas verket ”Östersjöns ljus som ett mentalt erbjudande”.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Paulina Sokolow

Paulina Sokolow

Presskontakt Kommunikationsansvarig 073 673 05 78

Välkommen till Tensta konsthall!

Tensta Konsthalls ambition är att vara en institution med en given plats i lokalsamhället. Samtidigt vill Tensta Konsthall vara en institution med ett konstprogram på internationell toppnivå, en självklar destination för konstpubliken. Här ligger konsthallens särskilda fokus å ena sidan på samarbeten av skilda slag och å andra sidan på intensifierad och nytänkande konstförmedling.

Konstförmedling har generellt sett, även internationellt, hamnat lite i bakvattnet och det är viktigt att den ges möjlighet till utveckling i samma utsträckning som konsten. En central aspekt i konsthallens förmedlingsarbete är att det utgår från samtidskonsten, och att det utvecklas med bibehållen respekt och integritet för såväl konsten som publiken. Det innebär t ex att varje förmedlingsdel måste skräddarsys i förhållande till konsten och till de individer och grupper som man vill ha ett utbyte med, vilket kräver mycket tid och energi.

Tensta konsthall
Taxingegränd 10
163 64 Spånga